1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

DAMUL SHORT TERM E-TENDER NOTIFICATION D: 09.11.2015

KMF/2015-16/OW/WORK_INDENT593                                                       Date:- 07-11-2015

Download PDF
APPLICATION FOR DISTRIBUTORSHIP FOR NANDINI FRESH MILK PRODUCTS(EXCEPT GHEE/UHT WHITE MILK/ICE CREAM)

APPLICATION FOR DISTRIBUTORSHIP FOR NANDINI FRESH MILK PRODUCTS(EXCEPT GHEE/UHT WHITE MILK/ICE CREAM)

Download PDF
TENDER FOR TRANSPORTATION OF BUTTER IN REFRIGERATED TRUCKS FROM UNIONS/UNITS OF KMF TO DELHI MILK SCHEME, DELHI AND MOTHER DAIRY CALCUTTA

IFT NO.KMF/MKT/112-C/2015-16

Download PDF
TENDER FOR SUPPLY OF CATTLE FEED RAW MATERIAL

KARNATAKA COOPERATIVE MILK PRODUCERS' FEDERATION LIMITED

 KMF COMPLEX, DR.M.H MARIGOWDA ROAD, BANGALORE-29.

Tel: 25536416 Fax; 080 25536105 Email:[email protected] / [email protected]

TENDER FOR SUPPLY OF CATTLE FEED RAW MATERIAL ON E-PROCUREMENT PORTAL

 SECTION 1.INVITATION FOR TENDERS (IFT)         eProcurement Portal Indent No.KMF/2013-14/IND766

No.KMF/CFRM-209/eProcure-54/2013-14/IND766                                                         Dt: 13.07.2013

 1.The Karnataka Milk Federation, invites sealed tenders from reputed producers, Solvent Extraction Plants, Traders & Co operative Societies for the supply of one or more of  the following Raw Materials for Cattle  Feed  Plants at Rajanukunte  (Includes  M/s.Pranav Agro Industries Ltd, Mysore road & M/s.Baramati Agro Ltd, Kuppam, Chittur Dits.), Gubbi, Dharwad & Hassan. Tenderers may quote  the rate for one or more number of plants. & may submit tenders for any or all of the RAW Materials given below. Interested suppliers/manufacturers/Traders may participate in the tender by logging on the website www.eproc.karnataka.gov.in. Also may contact Help line No: 080-25501227/25501216, email [email protected].

 1) Maize [6,355 MT], 2) Rice Polish [3,160 MT], 3) Cotton Seed DOC [3,375 MT],4) Coconut DOC [3,275 MT],  5) Palm Kernal Cake [1,700 MT], 6) Groundnut DOC [1,700 MT],7) Maize Bran [1,700 MT], 8) Common Salt [585 MT] , 9) Calcite Powder [865 MT],10) RapeSeed DOC[2,475 MT], and  11) Iodized Salt [100 MT]

 2) Tender documents may be downloaded from eProcurement website https://eproc.karnatka.gov.in/. Interested tenderers may obtain further information at the same address. The KMF will not be held responsible for the website problems like, last date of submission, non-receipt of the same & if any.

 3) Tenders must be accompanied by security of the amount specified in the tender document, drawn in favour of e-procurement Government of Karnataka. Earnest money deposit will have to be in any one of the forms as specified in the Tender document and shall have to be valid for 45 days beyond the validity of the tender.

 Commencement of Tender                                                 :    15.07.2013

 Last date for submission of Tender                                    :    on or before 24.07.2013 AT 12.00 PM

 Date of opening Tender                                                     :     on 26.07.2013 at 12.05 pm

 4. Other details can be seen in the tender document.

 Further details may be obtained from KMF website. www.kmfnandini.coop And eProcurement website: https://eproc.karnataka.gov.in/

For KARNATAKA MILK FEDERATION LTD,

Sd/-

Director (Purchase).

TENDER FOR COAL SUPPLY DTD:25.4.2012

Dharwad Co-Operative Milk Producers Societies Union Ltd.,

Lakkammanahalli, Industrial Area, P B Road,

Vidyagiri Post, Dharwad-580 004 (Karnataka)

Phone :-0836-2467603, 2468380    Cell-94806 82728                                  Fax :-0836-2468268

106/Pur/Coal/2012 /270                                                                                                                    Date:-16.4.2012

Tender for Coal Supply

Dharwad Milk Union Ltd., Dharwad (DMU) invites technical cum commercial sealed tender (in 2 cover system) for supply of 2000 MTs ‘C’ round  INDIAN  STEAM COAL having 4940 to 5600 K.cal/Kg from reputed coal suppliers. The interested suppliers may be purchased the prescribed tender documents from this office on payment of non-refundable fee by Cash / DD drawn in favour of Managing Director Dharwad Milk Union Ltd., payable at Dharwad on all working days in person or by mail.

The EMD of Rs.2,50,000-00 in the form of DD drawn in favour of Managing Director Dharwad Milk Union Ltd., Dharwad on any nationalized bank and around 10Kg steam coal sample shall be submitted  along with technical tender.

1. Sale of Tender Document                      : from 26-04-2011 to 17-05-2012  upto 1-00 pm

2. Last Date for Submission                       : 17-05-2012 upto 2-00pm

3. Technical Tender Opening                      : 17-05-2012 at 3-00pm

4. Commercial Tender Opening                 : will be informed subsequently.

5. Cost of Tender Document                      : Rs.855/- (inclusive of 14% VAT)

6. By Mail                                                :Rs.955/- (Tender Cost + VAT + Mail Charges)

 

                                                                                                                                  Managing Director

 

 

 

 

Engg Technical and Financial Tender Dated:23.05.2014

IFT NO. KMF/Engg/Civil Works/Tender/2014-2015

Download PDF
TENDER FOR HT SUBSTATION ELECTRICAL WORKS AT NMP

IFT No. KMF/ENGG/NMP-EW/2015-16

Download PDF
Tender Notification for Transportation of Steam Coal

Dharwad Co-Operative Milk Producers Societies Union Ltd.,

Lakkammanahalli, Industrial Area, P B Road, Dharwad-580 004 (Karnataka)

E-mail – [email protected]

Phone No:2467603,2468380                                    Cell-9480682728                                        Fax-0836-2468268

86/Pur/Coal-Trans-Tend/2013/3012                                                                       Date:-27.09.2013

 Tender Notification for Transportation of Steam Coal

(Through e-procurement Portal Only)

The Dharwad  Co-Op Milk Union Limited, Dharwad (DAMUL) invites tender from reputed liaisoning and transport contractors, who are having minimum 3 years experience with The Singareni Collieries Company Ltd., (SCCL) Hyderabad on Biennial Rate Contract (BRC) basis. Also the tenderer should be doing liaisoning and transportation of coal with SCCL Hyderabad mines. The interested contractor may apply tender for liaisoning & transportation of steam coal from the ‘C’ round coal available mines like VK-7, PK-1, KCHP-MNG, GDK-5, RK-7, SRP3 & 3A, GK-OC & any other mines of The Singareni Collieries Company Ltd., Hyderabad to DAMUL Dharwad. Approximate 450MT/Month or approximately 4500 MT’s per annum. The transportation has to be arranged by road. 

1

Last Date & Time for receipt of tenders

28.10.2013, 04.00 PM

2

Date & Time for Opening of Technical Bid

30.10.2013, 04.30 PM onwards

3

Date & Time for Opening of Financial Bid

07.11.2013, 11.00 AM onwards 

 The tender processing charges (non-refundable) & EMD of Rs.50,000-00 may be paid to e-portal in any one of the forms as specified in the tender document. For further details, can be log on to https://eproc.karnataka.gov.in or call  e-procurement helpdesk on 080-25501216 / 080-25501227. The DAMUL will not be held responsible for the website problems if any, last date submission or non-receipt of the same.

 

                                                                                                                                          Managing Director

Tender for Mechanical Works at KMF Units

KARNATAKA  CO-OPERATIVE  MILK  PRODUCERS  FEDERATION  LTD

KMF Complex, Dr M.H.Marigowda Road, DRC Post, BANGALORE 560 029.

Tel : 080-25536625/25536789. Fax : 25536105.

Tender   for   Mechanical  Works  at  KMF  Units 

                                         ( Two  Cover  System  Through  E – Procurement   Portal  Only )

IFT NO:KMF/ENGG/MECH WORKS/2012-13                                                              Date : 20/06/2012

1) Karnataka Milk Federation Ltd., Bangalore  invites  tenders from  the  eligible  suppliers /manufacturers  through 

E – Procurement  for   the  works  mentioned  in the  table  below. Interested suppliers/manufacturers may participate

in the tender by logging on to   website www.eproc.karnataka.gov.in and  also  contact 

Help line No : 080 – 2550 1227/2550 1216,  E – mail :hphelpdesk.blr@intarvo .com

Sl No

Name of the work

 Estimate Cost          ( lakhs)

 

Qty

 

EMD(Rs.)

 

Period of Completion

1

Supply, Erection and Commissioning of  500  KVA DG SET to Cattle Feed Plant at Dharwad.

40.00

1 No.

40000/-

4 Months

2

Supply, Erection and Commissioning of  750 KVA Transformer and Sub Station   Works  at  Cattle Feed Plant , Dharwad.

18.00

1 Job

25000/-

3 Months

3

Supply, Erection and Commissioning of  500  KVA DG SET  to  Gulbarga  Dairy  at  Gulbarga.

40.00

 

1 No.

40000/-

4 Months

4

Supply, Erection and Commissioning of  Ghee Boiler  of  1  ton  Capacity at  Gulbarga Dairy, Gulbarga.

5.00

 

1 No.

 

7500/-

3 Months

5

Supply, Erection and Commissioning of  Buffalo Milk Reception Line  at Bidar Dairy, Bidar.

10.00

 

1 Job

15000/-

3  Months

6

Supply, Erection and Commissioning of  850 MT Molasses  Tank   to Cattle Feed Plant  at  Rajanukunte.

45.00

 

1 No

45000/-

4 Months

7

Supply, Erection and Commissioning of  Raw Material Chain Conveyor  to Cattle Feed Plant at Gubbi, Tumkur District.

30.00

3 Nos

 

30000/-

3 Months

 

Tender  Schedules  may  be  downloaded  from    25/06/2012  to 24/07/2012    up  to  4.00  PM.

Last  date  of  Tender  Submission  on  Dt :24/07/2012.  Up  to  4.00 PM

Tender  ( Part   – I )  to  be  opened  on  Dt: 27/07/2012  at 11.30  AM.

                                                                                                            For  KARNATAKA  MILK  FEDERATION

                                                                                                                                            S/d

                                                                                                                    JOINT DIRECTOR ( ENGG)

 

Tender Notification for Cobble Stone Flooring at Hassan dated:20.08.2014

IFT No. KMF/Engg/Civil Works/Tender/157/2014-15

Download PDF
DHAMUL BMC Tender

No.DMU/P&I/Veh-Tend/2016/4470

Download PDF
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR SUPPLY OF TRACTOR WITH TRAILER - DUAL CLUTCH

KARNATAKA COOPERATIVE MILK PRODUCERS FEDERATION LTD

KMF COMPLEX; DR.MH MARIGOWDA ROAD; BANGALORE-560 029

Telephone : 25536567/ 26096822  FAX: 080- 25536105 e.mail:[email protected]

No.KMF/PUR/NDP/KMF PT PROJECT/NSS MACHINERY/2013              Date: 06.11.2013

INVITATION FOR QUOTATIONS FOR SUPPLY OF

GOODS UNDER SHOPPING PROCEDURES

 To

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

 

Dear Sirs,

 Sub :    INVITATION FOR QUOTATIONS FOR SUPPLY OF  TRACTOR WITH TRAILER - DUAL CLUTCH

 1.         You are invited to submit your most competitive quotation for the following goods:-

 

Sl. No.

Brief  Description

of the Goods

Specifications

Qty.

Delivery Period

Place of Delivery

Installation Requirement if any

1

TRACTOR WITH TRAILER - DUAL CLUTCH

enclosed

01 No.

30 days

NANDINI SPERM STATION, HESARAGHTTA

Yes

2.         The Government of India has received a credit from the International Development Association (IDA) towords the cost of the National Dairy Plan I (National Dairy Support Project - NDSP) KMF PT Project an End Implementing Agency of the Project intends to apply part of the proceeds of this credit to eligible payments under the contract for which this invitation for quotations is issued.

3.         Bid Price

 a)         The contract shall be for the full quantity as described above.  Corrections, if any, shall be made by crossing out, initialing, dating and re writing.

b)         All duties, taxes and other levies payable on the raw materials and components shall be included in the total price.

c)         Sales tax in connection with the sale shall be shown separately. & Form ‘C’ will be issued.

d)         The rates quoted by the bidder shall be fixed for the duration of the contract and shall not be subject to adjustment on any account.

e)         The Prices shall be quoted in Indian Rupees only.

 4.         Bidder is required to submit their quotation only for a single model, matching with the specifications. Offers with multiple models/options would not be considered

 5.         Validity of Quotation

Quotation shall remain valid for a period not less than 30 days after the deadline date specified for submission.

 6.         Evaluation of Quotations

The Purchaser will evaluate and compare the quotations determined to be substantially responsive i.e. which

(a)        are properly signed ; and

(b)        conform to the terms and conditions, and specifications.

 The Quotations would be evaluated for all the items together.

Sales tax in connection with sale of goods shall be taken into account in evaluation.

 7. Award of contract

The Purchaser will award the contract to the bidder whose quotation has been determined to be substantially responsive and who has offered the lowest evaluated quotation price.

 7.1       Notwithstanding the above, the Purchaser reserves the right to accept or reject any quotations and to cancel the bidding process and reject all quotations at any time prior to the award of contract.

 7.2       The bidder whose bid is accepted will be notified of the award of contract by the Purchaser prior to expiration of the quotation validity period.  The terms of the accepted offer shall be incorporated in the supply order (sample form attached).

 8.         Payment will be made within 30 days of delivery of the goods.

 9.         Normal commercial warranty/ guarantee shall be applicable to the supplied goods.

 10.       You are requested to provide your offer latest by 15.00 hours on 21.11.2013.

 11.       We look forward to receiving your quotations and thank you for your interest in this project.

 

 (Purchaser)

Name:    K.SHIVALINGEGOWDA

Address: KMF COMPLEX;

DR.MH MARIGOWDA ROAD;

BANGALORE-560 029

 Tel. No.   080 - 26096822

Fax No.   080 – 25536105

Mail : [email protected]

FORMAT OF QUOTATION *

 

Sl. No.

Description Goods

Specifications

Qty.

Unit

Quoted Unit Rate in Rs.

Total Amount

In Figures

In Words

TOTAL

Sales Tax

 Gross Total Cost :  Rs. ..........................

 We agree to supply the above goods in accordance with the technical specifications for a total contract price of Rs. ...........(amount in figures ) (Rs. ........... amount in words) within the period specified in the Invitation for Quotations.

 We also confirm that the normal commercial warrantee/guarantee of ........... months shall apply to the offered goods.

 We hereby certify that we have taken steps to ensure that no person acting for us or on our behalf has engaged in corrupt, fraudulent, collusive, coercive, or obstructive practices (as defined in the prevailing World Bank’s sanctions procedures) in competing for or in performing the Contract.

 Signature of Supplier

*          Applicable while the bids are being invited for more than one item and would be evaluated for all the items together.  Modify where evaluation would be made for each item separately.

TENDER FOR SALE OF SKIMMED MILK POWDER & COW BUTTER dtd 17.10.12

KARNATAKA COOPERATIVE MILK PRODUCERS’ FEDERATION LIMITED

KMF COMPLEX : DR MH MARIGOWDA ROAD : BANGALORE – 560029

Telephones: 25536625/620/592/997 Fax: 25536105; Email:[email protected]

Mobile No.:9591997662

TENDER FOR SALE OF SMP & COW BUTTER

IFT No. KMF/MKT/ 124/2012-13                                                                                                    Date: 17.10.2012

1. KARNATAKA COOPERTIVE MILK PRODUCERS' FEDERATION LTD., BANGALORE, invites tenders for sale of 5000 MTs of Skim Milk Powder & 2000 MTs of Cow Butter.

2. Interested parties can download the Tender documents from Karnataka Milk Federation Website: www.kmfnandini.coop from 18.10.2012 to 25.10.2012 interested tenderers may obtain further information from the above address. Payment of EMD is also compulsory for all Tenderers including Co-operative Federations/Dairies.

3. Earnest Money Deposit will have to be in any one of the forms as specified in the tender document and shall have to be valid for 45 days beyond the validity of the tender.

4. Sealed tenders covers super scribed as "TENDER FOR SMP, TENDER FOR BUTTER” (please tick [

5. KMF reserves the right to increase or decrease the quantity offered.

6. Other details can be seen in the tender documents.

                                                                                               KARNATAKA COOP. MILK FEDERATION

                                                                                                             DIRECTOR (MARKETING)

 

Tender for establishment of Ice Cream Plant at Hassan Dairy

IFT No. KMF/ENGG/ICP HAMUL/Civil Works/Tender/2014-15

TENDER FOR SALE OF BULK RAW CHILLED MILK D: 03.10.2015

No. KMF/MKT/300B/2015-16, Dt: 03.10.2015

Download PDF

Pages

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

ದೂರವಾಣಿ

080-260 96800

ಸಹಾಯವಾಣಿ:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗು ಇತರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ)

ನಂದಿನಿ ನೆರವು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (24*7):

080-66660000

ಫಾಕ್ಸ್:: 080-255 36105