1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

SHORT TERM TENDER NOTIFICATION D: 12.06.2015

IFTNO.KMF/PUR/QC/E-PROCUREMENT TENDER-130 / 2015 D: 12.06.2015

Download PDF
Tender for Works at Shikaripur and Dharwad

IFT No. KMF/Engg/CFP-Godowns/Tender/2014-15

Download PDF
No.KMF/PUR/NDP/KMF PT PROJECT/NSS MACHINERY/2013 Date: 16.12.2013

INVITATION FOR QUOTATIONS FOR SUPPLY OF  TRACTOR WITH TRAILER - 55HP

Download PDF
TENDER FOR SUPPLY OF CATTLE FEED RAW MATERIAL

KARNATAKA COOPERATIVE MILK PRODUCERS' FEDERATION LIMITED

KMF COMPLEX, DR.M.H MARIGOWDA ROAD, BANGALORE-29.

Tel: 25536416 Fax; 080 25536105 Email:[email protected] / [email protected] 

TENDER FOR SUPPLY OF CATTLE FEED RAW MATERIAL ON E-PROCUREMENT PORTAL 

SECTION 1.INVITION FOR TENDERS (IFT) 

eProcurement Portal Indent No.KMF/2012-13/IND575 

No.KMF/CFRM-204/eProcure-44/2012-13/IND575                                                                      Dt: 15.04.2013

1.The Karnataka Milk Federation, invites sealed tenders from reputed producers, Solvent Extraction Plants, Traders & Co operative Societies for the supply of one or more of  the following Raw Materials for Cattle  Feed  Plants at Rajanukunte  (Includes  M/s.Pranav Agro Industries Ltd, Mysore road & M/s.Baramati Agro Ltd, Kuppam, Chittur Dits.),  Gubbi, Dharwad & Hassan. Tenderers may quote  the rate  for  one  or  more number of plants.& may submit tenders for any or all of the RAW Materials given below. 

1) Maize [1,800 MT], 2) Rice Polish [2,900 MT],  3) Cotton Seed DOC [9,950 MT],  

4) Coconut DOC [3,100 MT],  5) Rape Seed DOC [3,240 MT],  6) Soya DOC [1,600 MT],

7) Groundnut DOC [1,600 MT], 8) Cotton Seed Cake [3,220 MT], 9) Wheat Bran [2,100 MT],

10) Calcite Powder [950 MT] & 11) Common Salt [750 MT].

2.Tender documents may be downloded from eProcurement website http://eproc.karnatka.gov.in/. Interested tenders may obtain further information at the same address. The KMF will not be held responsible for the website problems like. last date submission or non-receipt of the same if any.

3. Tenders must be accompanied by security of the amount specified in the tender documents, drawn in favour of eProcurement Government of Karnataka  Earnest money deposite. will have to be in any one of the forms as specified in the tender document and shall have to be valid for 45 days beyond the validity of the tender.

Commencement of Tender                                                 :    15.04.2013

Last date for submission of Tender                                   :    on or before 25.04.2013 AT 12.00 PM

Date of opening Tender                                                     :     on 27.04.2013 at 12.05 pm

4. Other details can be seen in the tender document.

Further details may be obtained from KMF website. www.kmfnandini.coop And eProcurement website: https://eproc.karnataka.gov.in/

For KARNATAKA MILK FEDERATION LTD,

Sd/-

Director (Purchase).

Hunsur ETP Tender Dated:03.09.2015

IFT No. KMF/ENGG/MYMUL/HCC/ETP/2014-15

Download PDF
DHAMUL Tender for providing Security Services

No./DMU/ADMIN/SECURITY/2014

Download PDF
Hiring Laboratory Services for Milk & Milk Products as per FSS /FSSAI Standards D:15.02.2014

IFT NO.: KMF/PUR/ E-Procurement: T&C Tender-88/2014 Date:15.02.2014

Download PDF
Tender for supply of Equipments & Seminar Bags

KARNATAKA COOPERATIVE MILK PRODUCERS’ FEDERATION LIMITED

KMF COMPLEX  :  DR MH MARIGOWDA ROAD  :  BANGALORE – 560029

Phone :  25536567 / 26096822  Fax : 080-25536105  E’mail : [email protected]

Tender for supply  of Equipments & Seminar Bags  through  E-Procurement Portal

SECTION 1. INVITATION FOR TENDERS (IFT)

IFT NO. KMF/PUR/NMP/ICP-B/NPFP/E-Procurement/T&C Tender-58/2013/IND768     Date:10.07.2013

1)   The Karnataka Milk Federation,  Bangalore invites tenders from eligible tenderers for the  supply of the item(s)/ goods listed below: 

Sl.No.

Description

Quantity

1

Slitting Machine

01 No.

2

Continuous Khoa Making Machine/ Mini Condensing Unit for Condensing Milk

01 No.

3

Rasagulla/ Jamoon Portioning Machine

01 No.

4

Peda Moulding Machine

01 No.

5

Blender cum frying Machine

01 No.

6

Hot Air Equipment/ Tray dryers

01 No.

7

Burfi Cutting Machine

01 No.

8

Digital Moisture Analyser

01 No.

9

Analytical Weighing Scale

01 No.

10

Laminar Air Flow

01 No.

11

Microscope (Binocular)

01 No.

12

Seminar/ Conference Bags

1000   Nos.

 2)    The tenderers may submit tenders for any or all of the item/goods given above.  Tenderers are advised to note the qualification criteria specified in Section VII to qualify for award of the contract.

3) Tender documents may be downloaded from e-procurement website https://eproc.karnataka.gov.in/.  Interested tenderers may obtain further information at the same address. The KMF will not be held responsible for the website problems if any, last date submission or non-receipt of the same.

4)    Tenders must be accompanied by security of the amount specified in the tender document, drawn in favour of  e-procurement Government of Karnataka.  Earnest money deposit will have to be in any one of the forms as specified in the Tender document and shall have to be valid for 45 days beyond the validity of the tender i.e. total for 135 days.

Date of commencement of Tender             :   15.07.2013

Last date for Uploading of Tender             : on or before  13.08.2013 at 15.00 hours

Date of opening of Tech. Tender                : on  16.08.2013  at 12.30 PM

5)   Other details can be seen in the tender documents. 

For KARNATAKA Co-opp. MILK FEDERATION 

Sd/-

DIRECTOR (PURCHASE)

TENDER FOR SUPPLY OF CATTLE FEED RAW MATERIALS Dt: 09.04.2012

KARNATAKA COOPERATIVE MILK PRODUCERS' FEDERATION LIMITED

KMF COMPLEX, DR.M.H MARIGOWDA ROAD, BANGALORE-29.

Tel: 080 - 25536416, Fax: 080 - 25536105, email:[email protected]

TENDER FOR SUPPLY OF CATTLE FEED RAW MATERIALS ON E-PROCUREMENT PORTAL

SECTION 1.INVITATION FOR TENDERS (IFT)

No.KMF/CFRM-178/e-Procure -05/2012-13                                                                        Dt: 09.04.2012

1) The Karnataka Milk Federation, invites sealed tenders from reputed producers, Solvent Extraction Plants, Traders & Cooperative Societies for the supply of one or more of  the following Raw Materials for Cattle Feed Plants at Rajanukunte (Includes M/s.Karnataka State Agro Corn Products Ltd, Hebbal and M/s.Pranav Agro Industries Ltd, Mysore road), Gubbi, Dharwad & Hassan. Tenderers may quote the rate for one or more number of plants & may submit tenders for any or all of the Raw Materials given below.

1) DORB [16,500] MT, 2) Rice Polish [3,500 MT], 3) Maize [13,000 MT], 4) Cottonseed DOC                [12,000 MT], 5) Rape Seed DOC [2,000 MT], 6) Soya DOC [400 MT], 7) Ground Nut DOC [400 MT] and 8) Palm Kernal Cake [1600 MT].

2) Tender documents may be downloaded from e-procurement  website https://eproc.karnatka.gov.in/. Interested tenderers may obtain further information at the same address. The KMF will not be held responsible for the website problems if any, last date submission or non-receipt of the same.

3) Tenders must be accompanied by security of the amount specified in the tender document, drawn in favour of e-procurement Government of Karnataka. Earnest money deposit will have to be in any one of the forms as specified in the Tender document and shall have to be valid for 45 days beyond the validity of the tender.

Last date for submission of Tender                        : on or before 17.04.2012 AT 12.00 PM

Date of opening of Tender                                    : on 19.04.2012 at 12.15 PM

4) Other details can be seen in the tender documents.

Further details may be obtained from KMF website. www.kmfnandini.coop. And e-procurement website: https://eproc.karnataka.gov.in/

                                                                                                           For KARNATAKA MILK FEDERATION LTD

                                                                                                           Sd/-

                                                                                                                   Addl. Director (Cattle Feed).

CORRIGANDUM issued -Tender for Supply, Erection, Testing & Commissioning of Diesel operated Baking Oven. D: 05.10.2015

IFT No. KMF/ENGG/NMP/B.O/TENDER/2015-16. Date: 09-09-2015

Download PDF
Boiler Tender Notification dated 07.06.2014

IFT NO. KMF/PUR/NMP/E-Procurement/T&C Tender-98/2014

Download PDF
SHORT TERM TENDER NOTIFICATION FOR 20 KVA DG Set

DHARWAD CO-OPERATIVE MILK PRODUCERS’ SOCIETIES UNION LIMITED., DHARWAD

Lakkammanahalli,  Industrial Area, P.B.ROAD,  DHARWAD – 580004,  [Karnataka]

Ph.No.0836–247603, 2468380,    Fax No.0836-2468268,     E-Mail- [email protected]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IFT No. 49/ PUR/E-PROCUREMENT/        /2013-14                                     Date: 25.09.2013

                                             ** SHORT TERM TENDER NOTIFICATION FOR 20 KVA DG Set – CALL-2 **

(Through e-Procurement Only)

The Dharwad  Co-Op Milk Union Limited, Dharwad (DAMUL) invites tender from eligible Tenderers for the supply, installation, erection and commission   of  Two Numbers (02 Nos) 20 KVA Diesel Generator Set (turn key basis) at Konnur & Shirol BMC as per our specification mentioned in tender documents from Manufacturer / Eligible suppliers.

 1.Tender documents may be downloaded from e-procurement website https://eproc.karnataka.gov.in/. Interested tenderers may obtain further information at the same address. The DAMUL will not be held responsible for the website problems if any, last date submission or non-receipt of the same.

 2.Tender  must  be  accompanied  by  Earnest  Money  Deposit ( E.M.D. ) amount  of Rs.15,000-00, drawn in favour of  e-procurement government of  Karnataka. Earnest  money  deposit  will  have to be in any one of the forms as specified in the tender  document  and  shall  have to be valid for 45 days beyond the validity of the tender i.e. total for 135 days. 

1

Last Date & Time for receipt of tender

21.10.2013, 02.00 PM

2

Date & Time for Opening of Technical

Bid

23.10.2013, 02.30 PM onwards

3

Date & Time for Opening of Financial

Bid

26.10.2013, 11.00 AM onwards 

4

Place of Opening of Technical and

Financial Bid

Head Office(Administrative Building)

Dharwad Co-Op  Milk Union Ltd,

Lakkammanahalli, Industrial Area,

P B Road, Dharwad-580 004

  1. Other details can be seen in the tender documents.
  2. Estimated value of 2 Nos 20 KVA DG Set is Rs.7 lakhs

 

                                                                                                                  Managing Director

                                                                                                            DHARWAD MILK UNION

Tender for supply of Cattle feed raw materials dtd 25.06.12

KARNATAKA COOPERATIVE MILK PRODUCERS' FEDERATION LIMITED

KMF COMPLEX, DR.M.H MARIGOWDA ROAD, BANGALORE-29.

Tel: 080 - 25536416, Fax: 080 - 25536105, email:[email protected]

TENDER FOR SUPPLY OF CATTLE FEED RAW MATERIALS ON E-PROCUREMENT PORTAL

SECTION 1.INVITATION FOR TENDERS (IFT)

No.KMF/CFRM-184/e-Procure-11/2012-13                                                                                      Dt: 25.06.2012

1) The Karnataka Milk Federation, invites sealed tenders from reputed producers, Solvent Extraction Plants, Traders & Cooperative Societies for the supply of one or more of  the following Raw Materials for Cattle Feed Plants at Rajanukunte (Includes M/s.Karnataka State Agro Corn Products Ltd, Hebbal and M/s.Pranav Agro Industries Ltd, Mysore road), Gubbi, Dharwad & Hassan. Tenderers may quote the rate for one or more number of plants & may submit tenders for any or all of the Raw Materials given below.

1) DORB [16,500 MT], 2) Cotton Seed DOC [23,300 MT], 3) Common Salt [350 MT] & 4) Calcite Powder [500 MT].

2) Tender documents may be downloaded from e-procurement  website https://eproc.karnatka.gov.in/. Interested tenderers may obtain further information at the same address. The KMF will not be held responsible for the website problems if any, last date submission or non-receipt of the same.

3) Tenders must be accompanied by security of the amount specified in the tender document, drawn in favour of e-procurement Government of Karnataka. Earnest money deposit will have to be in any one of the forms as specified in the Tender document and shall have to be valid for 45 days beyond the validity of the tender.

Last date for submission of Tender                        : on or before 10.07.2012 AT 12.00 PM

Date of opening of Tender                                    : on 12.07.2012 at 12.05 PM

4) Other details can be seen in the tender documents.

Further details may be obtained from KMF website. www.kmfnandini.coop. And e-procurement website: https://eproc.karnataka.gov.in/

e-Procurement Indent No.KMF/2012-13/IND188

                                                                                                   For KARNATAKA MILK FEDERATION LTD

                                                                                                                                   Sd/-

                                                                                                            Director (Animal Husbandry).

SMP and Butter Tender Notification

IFT No. KMF/MKT/112C/2015-16

Download PDF
INVITATION FOR QUOTATIONS FOR SUPPLY OF SPRINKLER IRRIGATION SYSTEM

KARNATAKA COOPERATIVE MILK PRODUCERS FEDERATION LTD

KMF COMPLEX; DR.MH MARIGOWDA ROAD; BANGALORE-560 029

Telephone : 25536567/ 26096822  FAX: 080- 25536105 e.mail:[email protected]

No.KMF/PUR/NDP/KMF PT PROJECT/NSS MACHINERY/2013              Date: 06.11.2013

INVITATION FOR QUOTATIONS FOR SUPPLY OF

GOODS UNDER SHOPPING PROCEDURES

 To

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

 

Dear Sirs,

 Sub :    INVITATION FOR QUOTATIONS FOR SUPPLY OF  SPRINKLER IRRIGATION SYSTEM

 1.         You are invited to submit your most competitive quotation for the following goods:-

 

Sl. No.

Brief  Description

of the Goods

Specifications

Qty.

Delivery Period

Place of Delivery

Installation Requirement if any

1

SPRINKLER IRRIGATION SYSTEM

enclosed

01 No.

30 days

NANDINI SPERM STATION, HESARAGHTTA

Yes

2.         The Government of India has received a credit from the International Development Association (IDA) towords the cost of the National Dairy Plan I (National Dairy Support Project - NDSP) KMF PT Project an End Implementing Agency of the Project intends to apply part of the proceeds of this credit to eligible payments under the contract for which this invitation for quotations is issued.

3.         Bid Price

 a)         The contract shall be for the full quantity as described above.  Corrections, if any, shall be made by crossing out, initialing, dating and re writing.

b)         All duties, taxes and other levies payable on the raw materials and components shall be included in the total price.

c)         Sales tax in connection with the sale shall be shown separately. & Form ‘C’ will be issued.

d)         The rates quoted by the bidder shall be fixed for the duration of the contract and shall not be subject to adjustment on any account.

e)         The Prices shall be quoted in Indian Rupees only.

 4.         Bidder is required to submit their quotation only for a single model, matching with the specifications. Offers with multiple models/options would not be considered

 5.         Validity of Quotation

Quotation shall remain valid for a period not less than 30 days after the deadline date specified for submission.

 6.         Evaluation of Quotations

The Purchaser will evaluate and compare the quotations determined to be substantially responsive i.e. which

(a)        are properly signed ; and

(b)        conform to the terms and conditions, and specifications.

 The Quotations would be evaluated for all the items together.

Sales tax in connection with sale of goods shall be taken into account in evaluation.

 7. Award of contract

The Purchaser will award the contract to the bidder whose quotation has been determined to be substantially responsive and who has offered the lowest evaluated quotation price.

 7.1       Notwithstanding the above, the Purchaser reserves the right to accept or reject any quotations and to cancel the bidding process and reject all quotations at any time prior to the award of contract.

 7.2       The bidder whose bid is accepted will be notified of the award of contract by the Purchaser prior to expiration of the quotation validity period.  The terms of the accepted offer shall be incorporated in the supply order (sample form attached).

 8.         Payment will be made within 30 days of delivery of the goods.

 9.         Normal commercial warranty/ guarantee shall be applicable to the supplied goods.

 10.       You are requested to provide your offer latest by 15.00 hours on 21.11.2013.

 11.       We look forward to receiving your quotations and thank you for your interest in this project.

 

 (Purchaser)

Name:    K.SHIVALINGEGOWDA

Address: KMF COMPLEX;

DR.MH MARIGOWDA ROAD;

BANGALORE-560 029

 Tel. No.   080 - 26096822

Fax No.   080 – 25536105

Mail : [email protected]


FORMAT OF QUOTATION *

 

Sl. No.

Description Goods

Specifications

Qty.

Unit

Quoted Unit Rate in Rs.

Total Amount

In Figures

In Words

TOTAL

Sales Tax

 Gross Total Cost :  Rs. ..........................

 We agree to supply the above goods in accordance with the technical specifications for a total contract price of Rs. ...........(amount in figures ) (Rs. ........... amount in words) within the period specified in the Invitation for Quotations.

 We also confirm that the normal commercial warrantee/guarantee of ........... months shall apply to the offered goods.

 We hereby certify that we have taken steps to ensure that no person acting for us or on our behalf has engaged in corrupt, fraudulent, collusive, coercive, or obstructive practices (as defined in the prevailing World Bank’s sanctions procedures) in competing for or in performing the Contract.

Signature of Supplier

*          Applicable while the bids are being invited for more than one item and would be evaluated for all the items together.  Modify where evaluation would be made for each item separately.

Pages

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

ದೂರವಾಣಿ

080-260 96800

ಸಹಾಯವಾಣಿ:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗು ಇತರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ)

ನಂದಿನಿ ನೆರವು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (24*7):

080-66660000

ಫಾಕ್ಸ್:: 080-255 36105