ಕಹಾಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಬಿ. ಸಿ. ಸತೀಶ್, ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಕಾರ್ಯ ಸ್ಥಾನ
ಬಿ. ಸಿ. ಸತೀಶ್, ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಹಾಮ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ
ಎಂ. ರಘುನಂದನ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ) ಕಹಾಮ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ
ರಮೇಶ್ ಬಿ. ಕೊನ್ನೂರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ವಿತ್ತ/ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ) ಕಹಾಮ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ
ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕೇಂದ್ರೀಯ ಜಾಗೃತ ದಳ) ಕಹಾಮ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ
ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಎನ್. ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಗುಣ ಭರವಸೆ/ಉತ್ಪಾದನೆ) ಕಹಾಮ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ
ಎಂ. ಎಸ್. ಸುಹೇಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಖರೀದಿ) ಕಹಾಮ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ
ನಳಿನಿ ಎಚ್. ಜೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತರಬೇತಿ) ಕಹಾಮ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ
ನಳಿನಿ ಎಚ್. ಜೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ( ಎಂ.ಐ.ಎಸ್) ಕಹಾಮ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ
ಎಚ್. ಕೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿಯಂತರ) - 1 ಕಹಾಮ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ
ರಮೇಶ್ ಬಿ.ಕೊಣ್ಣೂರು ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ) ಕಹಾಮ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ
ಪಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿಯಂತರ) - 2 ಕಹಾಮ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ
ಡಾ. ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ.ಸಂ/ಸ್ಟೆಪ್) ಕಹಾಮ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

ದೂರವಾಣಿ

080-260 96800

ಸಹಾಯವಾಣಿ:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗು ಇತರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ)

ನಂದಿನಿ ನೆರವು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (24*7):

080-66660000

ಫಾಕ್ಸ್:: 080-255 36105