1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ

ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳ ವಿಳಾಸ

ನೋಂದಾಯಿತ ಕಚೇರಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ,

ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 2915, ಡಿ.ಆರ್. ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚೆ,
ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್. ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 029.
ಫೋನ್: 080-26096800
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 25536105
ಇ-ಮೇಲ್ : [email protected]

https://www.google.co.in/maps/place/12%C2%B056'26.5%22N+77%C2%B036'18.2%22E/@12.…

ಒಕ್ಕೂಟಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಗ್ರ್ರಾಮಾಂತರ ಹಾಗೂ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಯಮಿತ

ಡಾ. ಎಂ.ಹೆಚ್. ಮರೀಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 029, ಕರ್ನಾಟಕ.
ಫೋನ್: 080-25536968/ 25536234/ 25521695
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080-25536234
ಇ-ಮೇಲ್ : [email protected]

https://www.google.co.in/maps/place/12%C2%B056'20.5%22N+77%C2%B036'14.6%22E/@12.…

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಯಮಿತ

ಕೋಲಾರ ಡೇರಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4, ಹುತ್ತೂರು ಅಂಚೆ,
ಕೋಲಾರ- 563 102, ಕರ್ನಾಟಕ.
ಫೋನ್: 08152-210021/210510
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 08152-210480
ಇ-ಮೇಲ್ : [email protected]

https://www.google.co.in/maps/place/13%C2%B008'28.4%22N+78%C2%B013'57.6%22E/@13.…

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಯಮಿತ

ಸಿದ್ದಾರ್ಥನಗರ, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ರಸ್ತೆ,
ಮೈಸೂರು - 570 011, ಕರ್ನಾಟಕ.
ಫೋನ್: 0821-2473933/ 2473923/ 2471423/ 2473837
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 0821-2472797
ಇ-ಮೇಲ್ : [email protected]

https://www.google.co.in/maps/place/Mysore+Milk+Union+Limited/@12.3035094,76.646…

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಯಮಿತ

ಉತ್ಪನ್ನ ಡೇರಿ, ಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆ,
ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ -571 428, ಕರ್ನಾಟಕ.
ಫೋನ್: 08232-274074 / 274940 / 274084 / 274571 / 274777
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 08232-274593
ಇ-ಮೇಲ್ : [email protected], [email protected]

https://www.google.co.in/maps/place/12%C2%B034'02.0%22N+76%C2%B059'31.8%22E/@12.…

ತುಮಕೂರು ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಯಮಿತ

ಬಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ,
ತುಮಕೂರು - 572 201, ಕರ್ನಾಟಕ
ಫೋನ್: 08162-206533/ 206490/ 206464/ 206472
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 08162-206760/ 2207268
ಇ-ಮೇಲ್ : [email protected]

https://www.google.co.in/maps/place/13%C2%B020'10.5%22N+77%C2%B000'33.9%22E/@13.…

ಹಾಸನ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಯಮಿತ

ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯ, ಬಿ.ಎಮ್. ರಸ್ತೆ,
ಹಾಸನ - 583 201, ಕರ್ನಾಟಕ.
ಫೋನ್: 08172-240358/ 240628/ 240631/ 240607
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 08172-240640
ಇ-ಮೇಲ್ : [email protected]

https://www.google.co.in/maps/place/13%C2%B000'28.4%22N+76%C2%B007'27.2%22E/@13.…

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ

ಉತ್ಪನ್ನ ಡೇರಿ, ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ ಅಂಚೆ,
ಲಕ್ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ, ಧಾರವಾಡ - 580 004, ಕರ್ನಾಟಕ.
ಫೋನ್: 0836-2467603 / 2468380 / 2467643
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 0836-2468268
ಇ-ಮೇಲ್ : [email protected], [email protected]

https://www.google.co.in/maps/place/15%C2%B021'53.0%22N+75%C2%B007'26.2%22E/@15.…

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಯಮಿತ

ಬೆಳಗಾವಿ ಡೇರಿ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಕಣಬರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಳಗಾವಿ - 590 016, ಕರ್ನಾಟಕ.
ಫೋನ್: 080-31-2454390/ 2454107/ 2454791
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080-31-2454791
ಇ-ಮೇಲ್ : [email protected], [email protected]

https://www.google.co.in/maps/place/15%C2%B052'42.6%22N+74%C2%B031'54.0%22E/@15.…

ವಿಜಯಪುರ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಯಮಿತ

ವಿಜಯಪುರ ಡೇರಿ, ಭೂತನಾಳ್,
ವಿಜಯಪುರ - 586 103, ಕರ್ನಾಟಕ.
ಫೋನ್: 08352 -260060/ 260949
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 08352 - 260061
ಇ-ಮೇಲ್ : [email protected]

https://www.google.co.in/maps/place/16%C2%B053'51.0%22N+75%C2%B042'51.3%22E/@16.…

ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ-ಬೀದರ್ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಯಮಿತ

ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ರಸ್ತೆ,
ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ - 585104, ಕರ್ನಾಟಕ.
ಫೋನ್: 08472-257475/ 258193/ 258088/ 259789/ 257675
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 08472-257620
ಇ-ಮೇಲ್ : [email protected]

https://www.google.co.in/maps/place/17%C2%B021'37.9%22N+76%C2%B050'53.1%22E/@17.…

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಯಮಿತ

ಕುಲಶೇಖರ,
ಮಂಗಳೂರು - 575 005, ಕರ್ನಾಟಕ.
ಫೋನ್: 0824-2231446/ 2231556/2231308/ 2232260/ 2231556
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 0824-2230029
ಇ-ಮೇಲ್ : [email protected]

https://www.google.co.in/maps/place/12%C2%B053'22.0%22N+74%C2%B053'29.8%22E/@12.…

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಯಮಿತ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡೇರಿ ಆವರಣ,
ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ, ನಿದಿಗೆ ಅಂಚೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ - 577222, ಕರ್ನಾಟಕ.
ಫೋನ್: 08182-246161/ 246163/ 246162
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 08182-246284
ಇ-ಮೇಲ್ : [email protected]

https://www.google.co.in/maps/place/13%C2%B052'51.9%22N+75%C2%B039'24.3%22E/@13.…

ರಾಯಚೂರು-ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಯಮಿತ

ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಕೇಂದ್ರದ ಹತ್ತಿರ, ಇನ್‍ಫ್ಯಾಂಟರಿ ರಸ್ತೆ,
ಬಳ್ಳಾರಿ- 583 104
ಫೋನ್: 08392-267158/267617/266404
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 08392-267425
ಇ-ಮೇಲ್ : [email protected]

https://www.google.co.in/maps/place/15%C2%B009'20.9%22N+76%C2%B054'43.6%22E/@15.…

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಯಮಿತ

ಕುದೇರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ,
ಸಂತೇಮಾರಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ-571136, ಕರ್ನಾಟಕ.
ಫೋನ್: 08226-234030
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 08226-234040
ಇ-ಮೇಲ್ : [email protected]

https://www.google.co.in/maps/place/12%C2%B002'45.5%22N+76%C2%B056'19.2%22E/@12.…

Pages

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

ದೂರವಾಣಿ

080-260 96800

ಸಹಾಯವಾಣಿ:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗು ಇತರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ)

ನಂದಿನಿ ನೆರವು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (24*7):

080-66660000

ಫಾಕ್ಸ್:: 080-255 36105