1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

Tender for supply of Cattle feed raw materials dtd 01.10.2012

KARNATAKA COOPERATIVE MILK PRODUCERS' FEDERATION LIMITED

KMF COMPLEX, DR.M.H MARIGOWDA ROAD, BANGALORE-29.

Tel: 080 - 25536416, Fax: 080 - 25536105, email:[email protected]

TENDER FOR SUPPLY OF CATTLE FEED RAW MATERIALS ON E-PROCUREMENT PORTAL

SECTION 1.INVITATION FOR TENDERS (IFT)

No.KMF/DORB/Pre-Qulified-03/eProcure-23/2012-13/IND286A                               Dt: 30.09.2012

eProcurement Portal Indent No.KMF/2012-13/IND286A

1) The Karnataka Milk Federation, invites sealed tenders from reputed producers, Solvent Extraction Plants, Traders & Cooperative Societies for the supply of one or more of  the following Raw Materials for Cattle Feed Plants at Rajanukunte (Includes M/s.Pranav Agro Industries Ltd, Mysore road), Gubbi, Dharwad & Hassan. Tenderers may quote the rate for one or more number of plants & may submit tenders for any or all of the Raw Materials given below. 

1) DORB [13,000 MT]

2) Tender documents may be downloaded from e-procurement  website https://eproc.karnatka.gov.in/. Interested tenderers may obtain further information at the same address. The KMF will not be held responsible for the website problems if any, last date submission or non-receipt of the same.

3) Tenders must be accompanied by security of the amount specified in the tender document, drawn in favour of e-procurement Government of Karnataka. Earnest money deposit will have to be in any one of the forms as specified in the Tender document and shall have to be valid for 45 days beyond the validity of the tender.

Date of Commencement of Tender                        : 01.10.2012

Last date for submission of Tender                         : on or before 06.10.2012 AT 12.00 PM

Date of opening of Tender                                       : on 09.10.2012 at 12.15 PM

4) Other details can be seen in the tender documents.

Further details may be obtained from KMF website. www.kmfnandini.coop. And e-procurement                       website: https://eproc.karnataka.gov.in/

                                                                               For KARNATAKA MILK FEDERATION LTD

                         Sd/-

                                                                                     Director (Animal Husbandry).

TENDER FOR SALE OF SKIMMED MILK POWDER

IFT No. KMF/MKT/ 112C/2015-16

Download PDF
Tender for Construction of Nandini Hi Tech Parlour at M.G Road and at Bangalore International Airport

IFT No./KMF/ENGG/MILK PARLOUR WORKS/Tender/2014-15

IFT NO.: KMF/ PUR/SMP-WMP Packing /JOB-WORK/E-Proc/ Tender-77/2012 -13 Date: 21-12-2013

KARNATAKA COOPERATIVE MILK PRODUCERS’ FEDERATION LIMITED

KMF COMPLEX  :  DR MH MARIGOWDA ROAD  :  BANGALORE – 560029

Phone :  25536567 / 26096822  Fax : 080-25536105  E’ mail :  [email protected]

Tender for Outsourcing services required  for Packing of Skimmed Milk Powder   & Whole Milk Powder  on Job work Contract basis                                                               through E-Procurement Portal

SECTION 1. INVITATION FOR TENDERS (IFT)

IFT NO.: KMF/ PUR/SMP-WMP Packing /JOB-WORK/E-Proc/ Tender-77/2012 -13    Date: 21-12-2013

 

1)   The Karnataka Milk Federation,  Bangalore invites tenders from eligible tenderers for  packing SMP/WMP on Job  work contract for  a period of Two years  as detailed below:

 

Sl.no.

Description

Approx. Pkg. Qnty

1

Job work contract for Packing of                                                                   ½ Kg. Skimmed Milk Powder {SMP}

& Whole Milk Powder  {WMP}using  FFS Machine

 

20160 MT.

2.

Job work contract for Packing of                                                                   1 Kg. Skimmed Milk Powder {SMP}

& Whole Milk Powder  {WMP} using  FFS Machine

 

24300 MT.

 

2)    The tenderers may submit tenders for outsourcing  services given above.  Tenderers are advised to note the qualification criteria specified in Section VII to qualify for award of the contract.

 

3) Tender documents may be downloaded from e-procurement website https://eproc.karnataka.gov.in/.  Interested tenderers may obtain further information at the same address. The KMF will not be held responsible for the website problems if any, last date submission or non-receipt of the same.

 

4)    Tenders must be accompanied by security of the amount specified in the tender document, drawn in favour of  e-procurement Government of Karnataka.  Earnest money deposit will have to be in any one of the forms as specified in the Tender document and shall have to be valid for 45 days beyond the validity of the tender i.e. total for 135 days.

 

Date of  commencement of Tender                              :   23.12.2013

 

Last date for uploading of Tender Document                : on or before 24-01-2014  at 03.00 hours

Date of opening of Tender                                             : on 27.01.2014  at 04.00 hours

5) Other details can be seen in the tender documents.

 

For KARNATAKA MILK FEDERATION

 

Sd/-

ADDITIONAL  DIRECTOR (PURCHASE)

TECHNICAL CUM COMMERCIAL TENDERS FOR SUPPLY OF DI-CALCIUM PHOSPHATE & MINERAL SALTS

KARNATAKA COOPERATIVE MILK PRODUCERS' FEDERATION LIMITED

KMF COMPLEX, DR.M.H MARIGOWDA ROAD, BANGALORE-29.

Tel: 080 - 25536416, Fax: 080 - 25536105, email:[email protected]

TECHNICAL CUM COMMERCIAL TENDERS FOR SUPPLY OF DI-CALCIUM PHOSPHATE & MINERAL SALTS ON eProcurment Portal

HALF-YEAR RATE CONTRACT BASIS.

SECTION.1. INVITATION FOR TENDERS (IFT)

No.KMF/MMRM/CFRM-198/eProcure-33/T&C/2012-13/IND380                                                Dt: 15/12/2012

eProcurement Portal Indent No.KMF/2012-13/IND380

1) The Karnataka Milk Federation, Bangalore invites tenders for CFP Gubbi & CFP Dharwad Cattle Feed Plant from eligible tenderers for the supply of the goods listed below:

SL

No.

Items

CFP Gubbi

Quantity

CFP Dharwad Quantity

Total

Quantity

 

1

Di-Calcium Phosphate(DCP)

1200 MT

400 MT

1600 MT

2

Magnesium Oxide

160 MT

60 MT

220 MT

3

Zinc Sulphate

75 MT

20 MT

95 MT

4

Copper Sulphate

17.5 MT

2.5 MT

20 MT

5

Manganese Sulphate

2 MT

---

2 MT

Tender documents may be downloaded from e-procurement  website https://eproc.karnatka.gov.in/. Interested tenderers may obtain further information at the same address. The KMF will not be held responsible for the website problems if any, last date submission or non-receipt of the same.

3) Tenders must be accompanied by Bid security of the amount specified in the tender document, drawn in favour of   e-procurement Government of Karnataka. Earnest money deposit will have to be in any one of the forms as specified in the Tender document and shall have to be valid for 45 days beyond the validity of the tender.

Date of Commencement of Tender                               : on or before 17.12.2012

Last date for submission of Tender                              : on or before 16.01.2013 AT 12.00 PM

Date of opening of Technical Tender Part-1                 : on 18.01.2013 at 12.05 PM

4) Other details can be seen in the tender documents.

Further details may be obtained from KMF website. www.kmfnandini.coop. And e-procurement website: https://eproc.karnataka.gov.in/

For KARNATAKA MILK FEDERATION LTD

Sd/-

Director (Animal Husbandry).

SHORT TERM E-TENDER NOTIFICATION D:23.06.2015

IFT NO:KMF/2015-16/IND2325 D:23.06.2015

Download PDF
Dharwad, Haveri, Gadag and Uttarkannada Dist. Co-Op Milk Union Ltd (DMU)., Dharwad invites Technical cum Commercial tender from the reputed transport contractor / fleet owner of Road Milk Tankers for transportation of Raw Milk from Bulk Milk Coolers (BMC)

IFT No.DMU/P&I/BMC-Tanker/2015/ 2605

Download PDF
Water Purification Systems Specification

Water Purification Systems  Specification

Download PDF
APPLICATION FOR DISTRIBUTORSHIP FOR NANDINI FRESH MILK PRODUCTS(EXCEPT GHEE/UHT WHITE MILK/ICE CREAM)

APPLICATION FOR DISTRIBUTORSHIP FOR NANDINI FRESH MILK PRODUCTS(EXCEPT GHEE/UHT WHITE MILK/ICE CREAM)

Download PDF
Nandini Pouch Film Plant Tender Notification

IFT NO.KMF/PUR/NPFP/E-Proc/T&C-Tender-136/2015

Download PDF
DHAMUL Tender Notification

No.KMF/2015-16/IND2684

Download PDF
TENDER FOR SUPPLY OF CATTLE FEED RAW MATERIAL

KARNATAKA COOPERATIVE MILK PRODUCERS' FEDERATION LIMITED

 KMF COMPLEX, DR.M.H MARIGOWDA ROAD, BANGALORE-29.

Tel: 25536416 Fax; 080 25536105 Email:[email protected] / [email protected]

TENDER FOR SUPPLY OF CATTLE FEED RAW MATERIAL ON E-PROCUREMENT PORTAL

 SECTION 1.INVITATION FOR TENDERS (IFT)         eProcurement Portal Indent No.KMF/2013-14/IND766

No.KMF/CFRM-209/eProcure-54/2013-14/IND766                                                         Dt: 13.07.2013

 1.The Karnataka Milk Federation, invites sealed tenders from reputed producers, Solvent Extraction Plants, Traders & Co operative Societies for the supply of one or more of  the following Raw Materials for Cattle  Feed  Plants at Rajanukunte  (Includes  M/s.Pranav Agro Industries Ltd, Mysore road & M/s.Baramati Agro Ltd, Kuppam, Chittur Dits.), Gubbi, Dharwad & Hassan. Tenderers may quote  the rate for one or more number of plants. & may submit tenders for any or all of the RAW Materials given below. Interested suppliers/manufacturers/Traders may participate in the tender by logging on the website www.eproc.karnataka.gov.in. Also may contact Help line No: 080-25501227/25501216, email [email protected].

 1) Maize [6,355 MT], 2) Rice Polish [3,160 MT], 3) Cotton Seed DOC [3,375 MT],4) Coconut DOC [3,275 MT],  5) Palm Kernal Cake [1,700 MT], 6) Groundnut DOC [1,700 MT],7) Maize Bran [1,700 MT], 8) Common Salt [585 MT] , 9) Calcite Powder [865 MT],10) RapeSeed DOC[2,475 MT], and  11) Iodized Salt [100 MT]

 2) Tender documents may be downloaded from eProcurement website https://eproc.karnatka.gov.in/. Interested tenderers may obtain further information at the same address. The KMF will not be held responsible for the website problems like, last date of submission, non-receipt of the same & if any.

 3) Tenders must be accompanied by security of the amount specified in the tender document, drawn in favour of e-procurement Government of Karnataka. Earnest money deposit will have to be in any one of the forms as specified in the Tender document and shall have to be valid for 45 days beyond the validity of the tender.

 Commencement of Tender                                                 :    15.07.2013

 Last date for submission of Tender                                    :    on or before 24.07.2013 AT 12.00 PM

 Date of opening Tender                                                     :     on 26.07.2013 at 12.05 pm

 4. Other details can be seen in the tender document.

 Further details may be obtained from KMF website. www.kmfnandini.coop And eProcurement website: https://eproc.karnataka.gov.in/

For KARNATAKA MILK FEDERATION LTD,

Sd/-

Director (Purchase).

Hassan Co -operative Milk Producers’ Societies Union Limited (HCMPSUL) invites e-Procurement tender from the Interested & Eligible Manufacturers/Distributers for the supply of Shrink Film, Stretch Film

 IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 2622 /2023-24    

Download PDF
TENDER FOR COAL SUPPLY DTD:25.4.2012

Dharwad Co-Operative Milk Producers Societies Union Ltd.,

Lakkammanahalli, Industrial Area, P B Road,

Vidyagiri Post, Dharwad-580 004 (Karnataka)

Phone :-0836-2467603, 2468380    Cell-94806 82728                                  Fax :-0836-2468268

106/Pur/Coal/2012 /270                                                                                                                    Date:-16.4.2012

Tender for Coal Supply

Dharwad Milk Union Ltd., Dharwad (DMU) invites technical cum commercial sealed tender (in 2 cover system) for supply of 2000 MTs ‘C’ round  INDIAN  STEAM COAL having 4940 to 5600 K.cal/Kg from reputed coal suppliers. The interested suppliers may be purchased the prescribed tender documents from this office on payment of non-refundable fee by Cash / DD drawn in favour of Managing Director Dharwad Milk Union Ltd., payable at Dharwad on all working days in person or by mail.

The EMD of Rs.2,50,000-00 in the form of DD drawn in favour of Managing Director Dharwad Milk Union Ltd., Dharwad on any nationalized bank and around 10Kg steam coal sample shall be submitted  along with technical tender.

1. Sale of Tender Document                      : from 26-04-2011 to 17-05-2012  upto 1-00 pm

2. Last Date for Submission                       : 17-05-2012 upto 2-00pm

3. Technical Tender Opening                      : 17-05-2012 at 3-00pm

4. Commercial Tender Opening                 : will be informed subsequently.

5. Cost of Tender Document                      : Rs.855/- (inclusive of 14% VAT)

6. By Mail                                                :Rs.955/- (Tender Cost + VAT + Mail Charges)

 

                                                                                                                                  Managing Director

 

 

 

 

TENDER FOR TRANSPORTATION OF BUTTER IN REFRIGERATED TRUCKS FROM UNIONS/UNITS OF KMF TO DELHI MILK SCHEME, DELHI AND MOTHER DAIRY CALCUTTA

IFT NO.KMF/MKT/112-C/2015-16

Download PDF

Pages

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

ದೂರವಾಣಿ

080-260 96800

ಸಹಾಯವಾಣಿ:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗು ಇತರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ)

ನಂದಿನಿ ನೆರವು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (24*7):

080-66660000

ಫಾಕ್ಸ್:: 080-255 36105