Tender Notifications

Providing automation support service for Nandini Hi-tech Mega Powder Plant, Ramnagara
25
May 2023

KMF/PUR/ T-534/ 2023 -24

Download PDF
Tender Notification (540)
23
May 2023

 IFT No. KMF/CFRM-537/2023-24      

Download PDF
Tender Notification (540)
23
May 2023

 IFT No. KMF/CFRM-537/2023-24      

Download PDF
TENDER NOTIFICATION for Packing Materials / Consumables & Sludge Transportation
22
May 2023

TENDER NOTIFICATION for Packing Materials / Consumables & Sludge Transportation

 

KMF/PUR/ T-535/2023-24

Download PDF
Tender Notification (539)
19
May 2023

IFT No.KMF/CFRM-539/2023-24

Download PDF
Tender Notification (539)
19
May 2023

IFT No.KMF/CFRM-539/2023-24

Download PDF
TENDER NOTIFICATION (539) FOR CATTLE FEED RAW MATERIAL
15
May 2023

eProcurment Portal GOK Indent No.KMF/2023-24/IND0010

 

 

Download PDF
SHORT TERM TENDER NOTIFICATION MOLASES
18
Mar 2023

 IFT No. KMF/CFRM-537/2022-23      

 

 

Download PDF
ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ
18
Mar 2023

IFT No. KMF/CFRM-537/2022-23

 

MOLASES

Download PDF
Tender Notification
17
Mar 2023

IFT No.KMF/CFRM-535/2022-23

Download PDF
Tender Notification
17
Mar 2023

IFT No.KMF/CFRM-535/2022-23

Download PDF
Tender Notification (536)
17
Mar 2023

IFT No.KMF/CFRM-536/2022-23

Download PDF
Tender Notification (536)
17
Mar 2023

IFT No.KMF/CFRM-536/2022-23

Download PDF
Tender Notification
17
Mar 2023

IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 7355 /2022- 23                               

Download PDF
Tender Notification
17
Mar 2023

IFT No.KMF/CFRM-534/2022-23

Download PDF

Pages

Address

Karnataka Co-operative Milk Producers’ Federation Ltd.
KMF Complex, P.B. No.2915, D.R.College Post, Dr.M.H.Marigowda Road, BANGALORE - 560 029. Karnataka.

ದೂರವಾಣಿ

080-260 96800

ಸಹಾಯವಾಣಿ:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗು ಇತರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ)

ನಂದಿನಿ ನೆರವು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (24*7):

080-66660000

ಫಾಕ್ಸ್:: 080-255 36105