1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ

ನಂದಿನಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಫಿಲಂ ಪ್ಲಾಂಟ್

ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಹಾಲನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಫಿಲಂನ ಸರಬರಾಜು, ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಏರು ಪೇರುಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಿತ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 1995-96ರಲ್ಲಿ ಪೌಚ್ ಫಿಲಂ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಲು ಮಹಾಮಂಡಳಿಯು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಘಟಕವು ಮಾಹೆಯಾನ 300 ಮೇಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ LDPE-LLDPE ಮಿಶ್ರಿತ ಪಾಲಿ ಫಿಲಂ ಅನ್ನು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಪೌಚ್ ಫಿಲಂ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಕಹಾಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸುಮಾರು 38% ಪೌಚ್ ಫಿಲಂನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ.  ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಘಟಕದ ಮಾಹೆಯಾನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 500 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗೆ ಏರಿಸಲು ಕ್ರಮವಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಪೌಚ್ ಫಿಲಂ ಘಟಕವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಯ ಮುನ್ನೇಕೊಳಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತಗೊಂಡಿದೆ.

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

ದೂರವಾಣಿ

080-260 96800

ಸಹಾಯವಾಣಿ:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗು ಇತರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ)

ನಂದಿನಿ ನೆರವು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (24*7):

080-66660000

ಫಾಕ್ಸ್:: 080-255 36105