1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

Tender Notification
27
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022

IFT NO:KMF/PUR/TENDER-495/2022-22

Download PDF
TUMKUR SHORT TERM TENDER NOTIFICATION
21
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022

TUMKUR SHORT TERM TENDER NOTIFICATION

Download PDF
Tender Notification
19
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022

IFT NO.KMF/2022-23/IND10483
 

Download PDF
Tender Notification
18
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022

KMF/TCMU/PUR/2022-23/IND10474 

Download PDF
SHORT TERM TENDER NOTIFICATION (KMF PURCHASE)
15
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022

KMF/2022-23/IND10473/CALL-2

Download PDF
ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ
15
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022

KMF/2022-23/IND10473/CALL-2

Download PDF
Tender Notification
15
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022

IFT No.KMF/CFRM-510/2022-23

Download PDF
Tender Notification
15
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022

IFT No.KMF/CFRM-510/2022-23

Download PDF
Tender Notification
10
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022

IFT NO: KMF/PUR/-492/2022-22

Download PDF
Tender Notification
01
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022

IFT No.KMF/CFRM-508/2022-23

Download PDF
Tender Notification
01
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022

IFT No.KMF/CFRM-508/2022-23

Download PDF
Tender Notification
01
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022

IFT No.KMF/CFRM-509/2022-23       

Download PDF
Tender Notification
01
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022

IFT No.KMF/CFRM-509/2022-23       

Download PDF
Tender Notification
30
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022

 IFT No.KMF/CFRM-507/2022-23

Download PDF
Tender Notification
30
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022

 IFT No.KMF/CFRM-507/2022-23

Download PDF

Pages

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

ದೂರವಾಣಿ

080-260 96800

ಸಹಾಯವಾಣಿ:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗು ಇತರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ)

ನಂದಿನಿ ನೆರವು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (24*7):

080-66660000

ಫಾಕ್ಸ್:: 080-255 36105