1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

Tender for supply of Cattle feed raw materials dtd 24.09.12

KARNATAKA COOPERATIVE MILK PRODUCERS' FEDERATION LIMITED

KMF COMPLEX, DR.M.H MARIGOWDA ROAD, BANGALORE-29.

Tel: 080 - 25536416, Fax: 080 - 25536105, email:[email protected]

TENDER FOR SUPPLY OF CATTLE FEED RAW MATERIALS ON E-PROCUREMENT PORTAL

SECTION 1.INVITATION FOR TENDERS (IFT)

No.KMF/CFRM-191/e-Procure-20/2012-13                                                                                   Dt:22.09.2012

1) The Karnataka Milk Federation, invites tenders from eligible tenderers for the Supply of
Raw Materials listed below:

1) Rice Polish [3900 MT], 2) Coconut DOC [2550 MT], 3) Rape Seed DOC [2100 MT], 4) Common Salt (450 MT), 5) Calcite Powder (750 MT)  and  6) Magnesium oxide( 200 MT).

Date of Commencement of tender                                 : 24.09.2012

Last date for submission of Tender                               : on or before 04.10.2012 AT 12.00 PM

 Date of opening of Tender                                           : on 06.10.2012 at 12.05 PM

4) Other details can be seen in the tender documents.

Further details may be obtained from KMF website. www.kmfnandini.coop. And e-procurement website: https://eproc.karnataka.gov.in/

                                                                         For KARNATAKA MILK FEDERATION LTD

                                    Sd/-

                                                                                        Director (Animal Husbandry).

 

TENDER FOR TRANSPORTATION OF SKIMMED MILK POWDER FROM KMF/UNIONS/UNITS TO ORISSA MILK FEDERATION DAIRIES

IFT No./KMF/MKT/SMP TPT/2014-15

Download PDF
IFT NO.:KMF/PUR/NPFP-RM/E-procurement/T&CT- 75 /2013 Date:13-12-2013

KARNATAKA COOPERATIVE MILK PRODUCERS’ FEDERATION LIMITED

KMF COMPLEX  :  DR MH MARIGOWDA ROAD  :  BANGALORE – 560029

Phone :  25536567 / 26096822 /854 Fax : 080-25536105  E’mail :  [email protected]

Tender for supply of Consumables & Packing materials through E-Procurement Portal

SECTION 1. INVITATION FOR TENDERS (IFT)

 

IFT NO.:KMF/PUR/NPFP-RM/E-procurement/T&CT- 75 /2013    Date:13-12-2013

1) The Karnataka Milk Federation, Bangalore invites tenders from eligible tenderers for the

supply of the goods listed below:

On Half yearly  Rate Contract Basis: Rotogravure Printing Ink

Description

Quantity

Sl. No.

Description

Quantity

Light Blue

8000 Kg.

10

Red

1600 Kg.

Feroza Blue

7000    “

11

Violet

1800    “

Black

3000  “

12

Tinting

3000   “

Brown

5000  “

13

Curd Green

5600   “

Butter Milk Green

2000  “

14

Curd Yellow

6600   “

Nandini Blue

1000 “

15

Curd Brown

11000  “

Light Green

3600 “

16

Majenta

800     “

Orange

12000 ”

17

Green for WMP

1500   “

Yellow

700  “

 

 

2)   The tenderers may submit tenders for any or all of the goods given above.  Tenderers are advised to note the qualification criteria specified in Section VII to qualify for award of the contract.

3) Tender documents may be download from e-procurement website https://eproc.karnataka.gov.in/.  Interested tenderers may obtain further information at the same address.  The KMF will not be held responsible for the website problems if any, last date submission or non-receipt of the same.

4)  Tenders must be accompanied by security of the amount specified in the tender documents, drawn in favour of e-procurement Government of Karnataka.  Earnest money deposit will have to be in any one of the forms as specified in the Tender Document and shall have to be valid for 45 days beyond the validity of the tender ie., total for 135 days.

 

Date of  commencement of Tender Download : 23-12-2013

Last date for submission                    : On or before  24-01-2014 at 15.00 hours

Date of opening of Tech. Tender       : On 27-01-2014   at 15.00  hours

5)   Other details can be seen in the tender documents.

 

                                                                                                               For KARNATAKA MILK FEDERATION

                                                                                                                                              Sd/-

                                                                                                                     ADDITIONAL DIRECTOR(PURCHASE)

TENDER FOR TRANSPORTATION OF NANDINI MILK PRODUCTS

TENDER  FOR TRANSPORTATION OF NANDINI MILK PRODUCTS

Download PDF
SHORT TERM TENDER NOTIFICATION D: 12.06.2015

IFTNO.KMF/PUR/QC/E-PROCUREMENT TENDER-130 / 2015 D: 12.06.2015

Download PDF
SHORT TERM TENDER NOTIFICATION D:02.11.201

Tender for FAV System & Goods lift Mechanical Works of UHT Flexi Pack Plant  at DKMUL

[Two cover System] [Through  e-procurement Portal only]

Download PDF
Tender for Works at Shikaripur and Dharwad

IFT No. KMF/Engg/CFP-Godowns/Tender/2014-15

Download PDF
No.KMF/PUR/NDP/KMF PT PROJECT/NSS MACHINERY/2013 Date: 16.12.2013

INVITATION FOR QUOTATIONS FOR SUPPLY OF  TRACTOR WITH TRAILER - 55HP

Download PDF
TENDER FOR SUPPLY OF CATTLE FEED RAW MATERIAL

KARNATAKA COOPERATIVE MILK PRODUCERS' FEDERATION LIMITED

KMF COMPLEX, DR.M.H MARIGOWDA ROAD, BANGALORE-29.

Tel: 25536416 Fax; 080 25536105 Email:[email protected] / [email protected] 

TENDER FOR SUPPLY OF CATTLE FEED RAW MATERIAL ON E-PROCUREMENT PORTAL 

SECTION 1.INVITION FOR TENDERS (IFT) 

eProcurement Portal Indent No.KMF/2012-13/IND575 

No.KMF/CFRM-204/eProcure-44/2012-13/IND575                                                                      Dt: 15.04.2013

1.The Karnataka Milk Federation, invites sealed tenders from reputed producers, Solvent Extraction Plants, Traders & Co operative Societies for the supply of one or more of  the following Raw Materials for Cattle  Feed  Plants at Rajanukunte  (Includes  M/s.Pranav Agro Industries Ltd, Mysore road & M/s.Baramati Agro Ltd, Kuppam, Chittur Dits.),  Gubbi, Dharwad & Hassan. Tenderers may quote  the rate  for  one  or  more number of plants.& may submit tenders for any or all of the RAW Materials given below. 

1) Maize [1,800 MT], 2) Rice Polish [2,900 MT],  3) Cotton Seed DOC [9,950 MT],  

4) Coconut DOC [3,100 MT],  5) Rape Seed DOC [3,240 MT],  6) Soya DOC [1,600 MT],

7) Groundnut DOC [1,600 MT], 8) Cotton Seed Cake [3,220 MT], 9) Wheat Bran [2,100 MT],

10) Calcite Powder [950 MT] & 11) Common Salt [750 MT].

2.Tender documents may be downloded from eProcurement website http://eproc.karnatka.gov.in/. Interested tenders may obtain further information at the same address. The KMF will not be held responsible for the website problems like. last date submission or non-receipt of the same if any.

3. Tenders must be accompanied by security of the amount specified in the tender documents, drawn in favour of eProcurement Government of Karnataka  Earnest money deposite. will have to be in any one of the forms as specified in the tender document and shall have to be valid for 45 days beyond the validity of the tender.

Commencement of Tender                                                 :    15.04.2013

Last date for submission of Tender                                   :    on or before 25.04.2013 AT 12.00 PM

Date of opening Tender                                                     :     on 27.04.2013 at 12.05 pm

4. Other details can be seen in the tender document.

Further details may be obtained from KMF website. www.kmfnandini.coop And eProcurement website: https://eproc.karnataka.gov.in/

For KARNATAKA MILK FEDERATION LTD,

Sd/-

Director (Purchase).

Hunsur ETP Tender Dated:03.09.2015

IFT No. KMF/ENGG/MYMUL/HCC/ETP/2014-15

Download PDF
Gulbarga Sales Depot Tender Notification

IFT NO: NO.KMF/MKT/WC&F-GUSD/2015-16 

Download PDF
DHAMUL Tender for providing Security Services

No./DMU/ADMIN/SECURITY/2014

Download PDF
Hiring Laboratory Services for Milk & Milk Products as per FSS /FSSAI Standards D:15.02.2014

IFT NO.: KMF/PUR/ E-Procurement: T&C Tender-88/2014 Date:15.02.2014

Download PDF
Tender for supply of Equipments & Seminar Bags

KARNATAKA COOPERATIVE MILK PRODUCERS’ FEDERATION LIMITED

KMF COMPLEX  :  DR MH MARIGOWDA ROAD  :  BANGALORE – 560029

Phone :  25536567 / 26096822  Fax : 080-25536105  E’mail : [email protected]

Tender for supply  of Equipments & Seminar Bags  through  E-Procurement Portal

SECTION 1. INVITATION FOR TENDERS (IFT)

IFT NO. KMF/PUR/NMP/ICP-B/NPFP/E-Procurement/T&C Tender-58/2013/IND768     Date:10.07.2013

1)   The Karnataka Milk Federation,  Bangalore invites tenders from eligible tenderers for the  supply of the item(s)/ goods listed below: 

Sl.No.

Description

Quantity

1

Slitting Machine

01 No.

2

Continuous Khoa Making Machine/ Mini Condensing Unit for Condensing Milk

01 No.

3

Rasagulla/ Jamoon Portioning Machine

01 No.

4

Peda Moulding Machine

01 No.

5

Blender cum frying Machine

01 No.

6

Hot Air Equipment/ Tray dryers

01 No.

7

Burfi Cutting Machine

01 No.

8

Digital Moisture Analyser

01 No.

9

Analytical Weighing Scale

01 No.

10

Laminar Air Flow

01 No.

11

Microscope (Binocular)

01 No.

12

Seminar/ Conference Bags

1000   Nos.

 2)    The tenderers may submit tenders for any or all of the item/goods given above.  Tenderers are advised to note the qualification criteria specified in Section VII to qualify for award of the contract.

3) Tender documents may be downloaded from e-procurement website https://eproc.karnataka.gov.in/.  Interested tenderers may obtain further information at the same address. The KMF will not be held responsible for the website problems if any, last date submission or non-receipt of the same.

4)    Tenders must be accompanied by security of the amount specified in the tender document, drawn in favour of  e-procurement Government of Karnataka.  Earnest money deposit will have to be in any one of the forms as specified in the Tender document and shall have to be valid for 45 days beyond the validity of the tender i.e. total for 135 days.

Date of commencement of Tender             :   15.07.2013

Last date for Uploading of Tender             : on or before  13.08.2013 at 15.00 hours

Date of opening of Tech. Tender                : on  16.08.2013  at 12.30 PM

5)   Other details can be seen in the tender documents. 

For KARNATAKA Co-opp. MILK FEDERATION 

Sd/-

DIRECTOR (PURCHASE)

TENDER FOR SUPPLY OF CATTLE FEED RAW MATERIALS Dt: 09.04.2012

KARNATAKA COOPERATIVE MILK PRODUCERS' FEDERATION LIMITED

KMF COMPLEX, DR.M.H MARIGOWDA ROAD, BANGALORE-29.

Tel: 080 - 25536416, Fax: 080 - 25536105, email:[email protected]

TENDER FOR SUPPLY OF CATTLE FEED RAW MATERIALS ON E-PROCUREMENT PORTAL

SECTION 1.INVITATION FOR TENDERS (IFT)

No.KMF/CFRM-178/e-Procure -05/2012-13                                                                        Dt: 09.04.2012

1) The Karnataka Milk Federation, invites sealed tenders from reputed producers, Solvent Extraction Plants, Traders & Cooperative Societies for the supply of one or more of  the following Raw Materials for Cattle Feed Plants at Rajanukunte (Includes M/s.Karnataka State Agro Corn Products Ltd, Hebbal and M/s.Pranav Agro Industries Ltd, Mysore road), Gubbi, Dharwad & Hassan. Tenderers may quote the rate for one or more number of plants & may submit tenders for any or all of the Raw Materials given below.

1) DORB [16,500] MT, 2) Rice Polish [3,500 MT], 3) Maize [13,000 MT], 4) Cottonseed DOC                [12,000 MT], 5) Rape Seed DOC [2,000 MT], 6) Soya DOC [400 MT], 7) Ground Nut DOC [400 MT] and 8) Palm Kernal Cake [1600 MT].

2) Tender documents may be downloaded from e-procurement  website https://eproc.karnatka.gov.in/. Interested tenderers may obtain further information at the same address. The KMF will not be held responsible for the website problems if any, last date submission or non-receipt of the same.

3) Tenders must be accompanied by security of the amount specified in the tender document, drawn in favour of e-procurement Government of Karnataka. Earnest money deposit will have to be in any one of the forms as specified in the Tender document and shall have to be valid for 45 days beyond the validity of the tender.

Last date for submission of Tender                        : on or before 17.04.2012 AT 12.00 PM

Date of opening of Tender                                    : on 19.04.2012 at 12.15 PM

4) Other details can be seen in the tender documents.

Further details may be obtained from KMF website. www.kmfnandini.coop. And e-procurement website: https://eproc.karnataka.gov.in/

                                                                                                           For KARNATAKA MILK FEDERATION LTD

                                                                                                           Sd/-

                                                                                                                   Addl. Director (Cattle Feed).

Pages

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

ದೂರವಾಣಿ

080-260 96800

ಸಹಾಯವಾಣಿ:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗು ಇತರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ)

ನಂದಿನಿ ನೆರವು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (24*7):

080-66660000

ಫಾಕ್ಸ್:: 080-255 36105