1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

TENDER FOR SUPPLY OF CONSUMABLES

KARNATAKA COOPERATIVE  MILK  PRODUCERS’  FEDERATION  LIMITED

KMF COMPLEX  : DR MH MARIGOWDA ROAD :  BANGALORE – 560029

Telephones : 25536567 / 26096822    Fax : 25536105  Email : [email protected]

TENDER   FOR   SUPPLY    OF  CONSUMABLES  ON

E-PROCUREMENT PORTAL

Section 1. Invitation for Tenders (IFT)

IFT NO. KMF/PUR/NMP/E-Procurement/ Tender-79/2014                                       Date: 04.01.2014

(E-Procurement Indent No. KMF/2013-14/IND1107)

1)  The Karnataka Milk Federation, Bangalore invites tenders from eligible tenderers for the  supply of the goods listed below:

Sl.No.

Description

Quantity

1

Sugar S 30 grade

75  MT.

2

Cashew Nuts   (Splits)

4,000  kg.

3

Badam Nuts (American California variety)

3,000  kg.

4

Cardamom (8 MM Bold green fruit variety)

300  kg.

5

Kesari (1st pick 1st grade quality)

01  kg.

6

Pista seeds

100 kg.

7

Chironji seeds

25  kg.

8

Bengal gram (999 Lakhan Brand Indore

or equivalent )

6,000  kg.

 

2)    The tenderers may submit tenders for any or all of the item/goods given above.  Tenderers are advised to note the qualification criteria specified in Section VII to qualify for award of the contract.

 

3) Tender documents may be downloaded from e-procurement website https://eproc.karnataka.gov.in/.  Interested tenderers may obtain further information at the same address. The KMF will not be held responsible for the website problems if any, last date for submission or non-receipt of the same.

 

4)    Tenders must be accompanied by security of the amount specified in the tender document, drawn in favour of  e-procurement Government of  Karnataka.  Earnest money deposit will have to be in any one of the forms as specified in the Tender document and shall have to be valid for 45 days beyond the validity of the tender.

 

Date of commencement of Tender      : 13.01.2014

Last date for submission                          : on or before 27.01.2014  at 3.00 pm  hours

Date of opening of  Tender                      : on  29.01.2014  at 3.15 pm  hours

 

5)    Other details can be seen in the tender documents.

 

For KARNATAKA CO-OPP MILK FEDERATION

 

Sd/-

ADDL. DIRECTOR (PURCHASE)

 

EOI for Powder plant establishment

EOI for Powder plant establishment

KARNATAKA CO-OPERATIVE MILK PRODUCERS FEDERATION LIMITED,

DRC POST, DR. M.H. MARIGOWDA ROAD, AUDUGODI, BANGALORE 560 029

---------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPRESSION OF INTEREST (EOI) FOR SETTING UP 30 MTPD MILK POWDER PLANT PROJECT IN CHANNARAYAPATNA, HASSAN DISTRICT ON DESIGN-BUILD-OPERATE-TRANSFER (DBOT) MODEL

Karnataka Milk Federation Ltd, (KMF) invites “Expression of Interest” from interested project developers (individual firm or consortium) for setting up 30 MTPD export quality Milk Powder manufacturing plant on developer’s own cost in Channarayapatna, Hassan Dist, Karnataka on “Design-Build-Operate-Transfer” model. KMF guarantees to supply an average of 2.5 lakh liter of milk per day throughout the year for conversion to Milk powder at an agreed conversion charges for a period of 20 years and thereafter the project developer has to handover the project facilities in good running condition to KMF. Along with EOI, the project developer shall furnish detailed information about technology that will be used for design, strategy of implementation / commissioning of the project and details of projects installed and commissioned based on this technology. Pre-bid meeting is scheduled on 31st MAY 2013 at 3 PM (time) at KMF CO, Bangalore to discuss the details of proposals and providing clarifications, if any. The EOI should be submitted by the Project developer on or before 20th June 2013 at the above address during office hours. KMF reserves the right to accept or reject any one or all the EOI without assigning any reason thereof. For further details, you may visit our website www.kmfnandini.coop

DIRECTOR (ENGINEERING),

Karnataka Milk Federation Ltd,.

KARNATAKA CO-OPERATIVE MILK PRODUCERS FEDERATION LIMITED,

DRC POST, DR. M.H. MARIGOWDA ROAD, AUDUGODI, BANGALORE 560 029

---------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPRESSION OF INTEREST (EOI) FOR SETTING UP 30 MTPD MILK POWDER PLANT PROJECT IN CHENNARAYAPATNA, HASSAN DISTRICT ON DESIGN-BUILD-OPERATE-TRANSFER (DBOT) MODEL

Karnataka Milk Federation Ltd,. (KMF) invites “Expression of Interest” from interested project developers for setting up 30 MTPD Export Quality Milk Powder manufacturing plant in Chennarayapatna, Hassan Dist,. Karnataka on “Design-build-operate-transfer” model on the following terms and conditions.

 • 1. Project developer should submit the expression of interest after conducting survey and inspection of the said project at his own cost.
 • 2. Project developer may be individual firm or consortium. The developer’s technical collaborator should have the experience of installation and commissioning of Milk Powder manufacturing plant project. Selected technology should be techno-commercially proven.
 • 3. Project developer should have an annual turnover of minimum Rs.500 crores.
 • 4. Project developer should install the project at his own cost by considering its commercial aspects within the project implementation period not exceeding 18 months. The developer shall operate the plant to manufacture EXPORT QUALITY Milk Powder by deploying required quality and skilled man-power and adopting good engineering manufacturing practices for a period of 20 years. KMF is guaranteed to supply an average of 2.5 lakh liter of milk per day throughout the year for conversion to export quality Milk powder. After the completion of project period of 20 years , the project developer has to handover the project facilities in good running condition to KMF.
 • 5. The land to an extent of 5 acre (Approximately) adjacent to the existing Powder Plant shall be provided by KMF for the establishment of powder plant. KMF shall arrange required processed milk for powder conversion, formulation details and lift entire Powder manufactured. Arranging all the utilities, consumables, power, water etc,. For plant operations shall be the responsibility of the project developer.
 • 6. KMF will pay the agreed conversion charges towards conversion to finished export quality Milk Powder on per KG of Powder so manufactured on monthly basis.
 • 7. Preference shall be given to the project developer who is ready to install and commission the project within minimum time period.
 • 8. Project developer shall have to deposit interest free security deposit with KMF. The SD shall be forfeited in case project is not installed & commissioned within the stipulated period.
 • 9. Project developer shall be responsible for all liabilities and incidental expenses during the survey, testing, installation & commissioning of the project.
 • 10. Along with EOI, the project developer shall furnish detailed information about technology that will be used for design, strategy of implementation / commissioning of the project and details of projects installed and commissioned based on this technology.
 • 11. Project developer shall fulfil all the legal requirements and obtain necessary permissions /sanctions required for the project installation from appropriate competent authorities and also shall be responsible for implementation of concerned regulations.

Pre-bid meeting is scheduled on 31st MAY 2013 at 3 PM (time) at KMF CO, Bangalore to discuss the details of proposals and providing clarifications, if any. The Expression of Interest should be submitted by the Project developer on or before 20th June 2013 at the above address during office hours. KMF reserves the right to accept or reject any one or all the EOI without assigning any reason thereof.

DIRECTOR (ENGINEERING),

Karnataka Milk Federation Ltd,.

Download PDF
TENDER FOR SUPPLY OF CATTLE FEED RAW MATERIALS

IFT No.KMF/CFRM-235/2014-15

Download PDF
Technical cum Commercial Tender for supply of Stickers

KARNATAKA COOPERATIVE MILK PRODUCERS’ FEDERATION LIMITED

 KMF COMPLEX  :  DR MH MARIGOWDA ROAD  :  BANGALORE – 560029

 Phone :  25536567 / 26096822  Fax : 080-25536105  E’mail : [email protected]

Technical cum Commercial Tender for supply of  Stickers  through  E-Procurement Portal

SECTION 1. INVITATION FOR TENDERS (IFT)

IFT NO. KMF/PURMKT/E-Procurement/ T& C- Tender-62/2013              Date: 07.08.2013

1)  The Karnataka Milk Federation, Bangalore invites tenders from eligible tenderers for the  supply of the goods listed below:

Sl.No.

Description

Quantity

1

Tin Stickers

51,000 Nos.

2

Self Adhesive Vinyl Pasting  on 3mm Foam Board (Sun Brand)

51,000 Nos.

 2)    The tenderers may submit tenders for any or all of the item/goods given above.  Tenderers are advised to note the qualification criteria specified in Section VII to qualify for award of the contract.

3) Tender documents may be downloaded from e-procurement website https://eproc.karnataka.gov.in/.  Interested tenderers may obtain further information at the same address. The KMF will not be held responsible for the website problems if any, last date submission or non-receipt of the same.

4)    Tenders must be accompanied by security of the amount specified in the tender document, drawn in favour of  e-procurement Government of Karnataka.  Earnest money deposit will have to be in any one of the forms as specified in the Tender document and shall have to be valid for 45 days beyond the validity of the tender i.e. total for 135 days.

Date of  commencement of Tender      :   12.08.2013

Last date for uploading tender           :   on or before  26.08.2013 at 15.00 hours

Date of opening of Technical Tender   :  on 28.08.2013 at 15.15 hours

5) Other details can be seen in the tender documents.

For KARNATAKA CO-OPP MILK FEDERATION

Sd/-

DIRECTOR (PURCHASE)

TENDER FOR MANUFACTURE / SUPPLY OF BALANCED CATTLE FEED ON JOB CONTRACT BASIS DTD18.05.12

KARNATAKA COOPERATIVE MILK PRODUCERS’ FEDERATION LTD.

KMF COMPLEX, DR. M.H.MARIGOWDA ROAD, BANGALORE – 560029

Telephone: 080 – 26636416 / 26096866    Fax:25536105  E-mail : [email protected]

INVITATION FOR TENDERER(IFT)

TENDER  FOR MANUFACTURE / SUPPLY OF BALANCED CATTLE FEED ON JOB CONTRACT BASIS ON e -PROCUREMENT PORTAL

IFT NO. KMF/CFRM/1065/2012-13                                                                        DATE: 18/05/2012

The Karnataka Milk federation, Bangalore invites eligible tenderers for

A)Manufacture of minimum 60 MT / day of Balanced Cattle Feed Type – 1 / By Pass Cattle Feed On Job Contract basis or                 

B)Supply of minimum 60 MT / day of Balanced Cattle Feed Type – 1 / By Pass Cattle Feed as per KMF specification in Pellet Form. The monthly requirement shall be approximately 1500 – 2000 MTs.

C)Tender may be downloaded from e-procurement website https://eproc.karnataka.gov.in/.Interested tenderers may obtain further information at the same address. The KMF will not be held responsible for the website problems if any, last date submission or non-receipt of the same.                                                                                                                                                                  

D)Tenders must be accompanied by security of the amount specified in the tender document, drawn in favor of e-procurement Government of Karnataka. Earnest Money Deposit will have to be in any one of the forms as specified in the Tender document and shall have to be valid for 45 days beyond the validity of the tender i.e. total for 135 days.

          Date of commencement for Tender Download         :  21/05/2012

          Last date for uploading of Tender                              :  on or before 20/06/2012 3.00 PM

          Date of Opening of Technical Tender                         :  on 22/06/2012 at 3.15 PM

E)Other Details can be seen in the tender document.

                                                                                                    For KARNATAKA MILK FEDERATION LTD.,

                                                                                                                                       sd/-

                                                                                                                                  Director (A.H)

 

Supply of Raw Materials to Cattle Feed Plants

IFT No.KMF/CFRM-256/2015-16

Download PDF
TENDER FOR SUPPLY OF CATTLE FEED RAW MATERIAL Dated:21.07.2014

No.KMF/CFRM-227/2014-15/IND1520

Download PDF
TENDER FOR SUPPLY OF CATTLE FEED RAW MATERIAL

KARNATAKA COOPERATIVE MILK PRODUCERS' FEDERATION LIMITED

KMF COMPLEX, DR.M.H MARIGOWDA ROAD, BANGALORE-29.

Tel: 26096832,  26096850 / Fax: 080-25536105 / Email: [email protected]  

TENDER FOR SUPPLY OF CATTLE FEED RAW MATERIAL ON E-PROCUREMENT PORTAL

SECTION 1.INVITATION FOR TENDERS (IFT)

eProcurement Portal Indent No.KMF/2013-14/IND951

No.KMF/CFRM-213/2013-14/IND951                                                                             Date: 15.10.2013

1.The Karnataka Milk Federation, invites sealed tenders from reputed producers, Solvent Extraction Plants, Traders & Co operative Societies for the supply of one or more of  the following Raw Materials for Cattle  Feed  Plants at Rajanukunte  (Includes M/s.Baramati Agro Ltd, Kuppam, Chittur Dits.), Gubbi, Dharwad, Hassan & Shikaripura. Tenderers may quote the rate for one or more number of plants. & may submit tenders for any or all of the RAW Materials given below. Interested suppliers/manufacturers/Traders may participate in the tender by logging on the website www.eproc.karnataka.gov.in. Also may contact Help line No: 080-25501227/25501216, email [email protected].

 1) Maize [6950 MT], 2) Rice Polish [3630 MT], 3) Cotton Seed DOC [2500 MT],4) Rape seed DOC [4260 MT],  5) Coconut DOC [3500 MT], 6) Ground Nut DOC [1655 MT],7) Broken Rice [2050 MT], 8) Wheat Bran [3850 MT], 9) Maize Bran [1700 MT],10) Iodised Salt Salt [100 MT], 11) Common Salt [420 MT] & 12) Calcite Powder [895 MT].

 2) Tender documents may be downloaded from eProcurement website https://eproc.karnatka.gov.in/. Interested tenderers may obtain further information at the same address. The KMF will not be held responsible for the website problems like, last date of submission, non-receipt of the same & if any.

 3) Tenders must be accompanied by security of the amount specified in the tender document, drawn in favour of e-procurement Government of Karnataka. Earnest money deposit will have to be in any one of the forms as specified in the Tender document and shall have to be valid for 45 days beyond the validity of the tender.

  Commencement of Tender                                                    :    15.10.2013

 Last date for submission of Tender                                   :    on or before 30.10.2013 AT 11.00 AM

 Date of opening Tender                                                      :     05.11.2013 at 11.05 AM

4) Other details can be seen in the tender document.

Further details may be obtained from KMF website. www.kmfnandini.coop And eProcurement website: https://eproc.karnataka.gov.in/

For KARNATAKA MILK FEDERATION LTD,

Sd/-

Addl. Director (Purchase).

Tender for supply of Packing Materials & Machinery dtd 05.07.12

KARNATAKA COOPERATIVE MILK PRODUCERS’ FEDERATION LIMITED

KMF COMPLEX  :  DR MH MARIGOWDA ROAD  :  BANGALORE – 560029

Phone :  25536567 / 26096822  Fax : 080-25536105  E’mail :  [email protected]

Tender for supply  of   Packing Materials & Machinery  through

E-Procurement Portal

SECTION 1. INVITATION FOR TENDERS (IFT)

IFT NO.: KMF/PUR/NMP-/E-Procurement:T&C Tender-24/2012    Date:05-07-2012

 1)   The Karnataka Milk Federation,  Bangalore invites tenders from eligible tenderers for the  supply of the item(s)/ goods listed below:

A)  Packing Materials

Sl.No.

Description

Quantity

I    Pouches

1

10 gm Badam Milk Mix pouch

700  kgs.

2

200 gms Badam Milk Mix pouch

5,00,000  nos.

3

500 gms Badam Milk Mix pouch (Shrink labels)

60,000  nos.

4

500 gms Badam Milk Mix pouch (Standy Pouch)

60,000  nos.

5

500 gms Gulab Jamoon Mix (Standy Pouch)

(with 100 ml. free Nandini ghee sachet)

30,000  nos.

6

Printed Khova pouches for 5 kg. bulk

3,000  nos.

II (a)   Printing & supply of 250 gms Labels for 

1

Besan Ladoo

1,00,000  nos.

2

Badam Burfi

1,00,000  nos.

3

Cashew Burfi

2,00,000  nos.

4

Chacolate Burfi

1,00,000  nos.

5

Coconut Burfi

1,00,000  nos.

6

Mysore Pak

6,00,000  nos.

7

Printing & supply of labels for 200 ml Flavoured Milk

Bottle (Mother Dairy)

21,00,000  nos.

(b)    Printing & supply of  500 gms labels for

1

Mysore Pak

1,60,000  nos.

2

Rossogolla tin

50,000    "

III Corrugated boxes

1

3 ply CB for 200 gms Khova

10,000  Nos

2

3 ply CB for   01 kg Khova

3,000    "

3

3 ply CB for 5 kg Khova

3,000    “

4

3 ply CB for 200 gm Paneer (for Mother Dairy)

1,45,000    "

5

3 ply CB for 200 gm Jamoon mix

10,000    "

6

3 ply CB for 250 gm Mysore Pak

10,000    "

7

3 ply CB for 200 gm Badam Powder standy pouch

16,000    "

8

3 ply CB for 500 gm Badam Powder

10,000    "

9

3 ply CB for 250 gm Dry Fruit Burfi

3,000    "

10

3 ply CB for 250 gm Chacolate Burfi

4,000   “

11

3 ply CB for 250 gm Coconut Burfi

4,000   “

12

3 ply CB for 1000 gm Rossogolla

1,000  “

13

3 ply CB for 1000 gm Khova Jamoon

1,000  “

14

3 ply CB for 200 ml Flavoured Milk (Mother Dairy)

1,50,000  

IV 

Aluminium Foil for Badam Powder 500 gms. 

Pet Jars with 85 " Dia 

1,60,000  nos.

V 

Malto Dextrin 

500 kgs.

VI    Polypropylene Boxes

1

Pre-printed PP box for 250 gms Mysore Pak

5,50,000  nos.

2

Pre-printed PP box for 500 gms Mysore Pak

1,60,000  nos.

VII 

Tin Container – printed (1 kg. capacity) 

7,000  nos.

B) Machinery – One time supply

1

Peda Vat

03 nos.

2

Ink Jet Printer

01 no.

3

DG Set 100 KVA capacity

01 no.

2)    The tenderers may submit tenders for any or all of the item/goods given above.  Tenderers are advised to note the qualification criteria specified in Section VII to qualify for award of the contract.

3) Tender documents may be downloaded from e-procurement website https://eproc.karnataka.gov.in/.  Interested tenderers may obtain further information at the same address. The KMF will not be held responsible for the website problems if any, last date submission or non-receipt of the same.

4)    Tenders must be accompanied by security of the amount specified in the tender document, drawn in favour of  e-procurement Government of Karnataka.  Earnest money deposit will have to be in any one of the forms as specified in the Tender document and shall have to be valid for 45 days beyond the validity of the tender i.e. total for 135 days.

Date of commencement of Tender      : 09-07-2012

Last date for submission                   : on or before   07-08-2012 at 15.00 hours

Date of opening of Tech.Tender          : on   09-08-2012  at  15.03 hours

5)Other details can be seen in the tender documents.

                                                                                        For KARNATAKA MILK FEDERATION

                                                                                                  JT.DIRECTOR(MATERIALS)

Tender for obtaining Rotogravure Printing work & Packaging of Film at NPFP service on Biennial Rate Contract Basis

IFT NO.: KMF/PUR/NPFP/E-Proc./T&C Tender-122/2015

Download PDF
Cattle Feed Raw Materials Tender Notification

IFT No.KMF/CFRM-258/2015-16

Download PDF
Tender Invitation for Metal Roller Can Conveyor with Lid Opening machine with all accessories

IFT No. KMF/2014-15/OW/WORK_INDENT344

Hassan Co -operative Milk Producers’ Societies Union Limited (HCMPSUL) invites e-Procurement tender from the Interested & Eligible Manufacturers/Distributers for the supply of Shrink Film, Stretch Film

 IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 2622 /2023-24    

Download PDF
TENDER FOR SUPPLY OF CATTLE FEED RAW MATERIAL

KARNATAKA COOPERATIVE MILK PRODUCERS' FEDERATION LIMITED

 KMF COMPLEX, DR.M.H MARIGOWDA ROAD, BANGALORE-29.

Tel: 26096832 / 26096850, Fax: 080-25536105, Email: [email protected]

TENDER FOR SUPPLY OF CATTLE FEED RAW MATERIAL ON E-PROCUREMENT PORTAL

 SECTION 1.INVITATION FOR TENDERS (IFT)

 eProcurement Portal Indent No.KMF/2013-14/IND988

No.KMF/MMPM-6/T&C/2013-14/IND988                                                                                                  Date: 18.11.2013

1.The Karnataka Milk Federation, Bangalore invites tenders for Gubbi, Dharwad & Hassan Cattle Feed Plants from eligible Tenderer for supply of following Packing Materials.

 A) 1 Kg MMCF Packing Outer Cover (LDPE Milky White in Nos)      -  46,68,000 Nos

 B) 1 Kg MMCF Inner Cover (HM HDPE Milky White in Kgs)             -    16,900 Kgs

 2) Tender documents may be downloaded from eProcurement website https://eproc.karnatka.gov.in/. Interested tenderers may obtain further information at the same address. The KMF will not be held responsible for the website problems like, last date of submission, non-receipt of the same & if any. Also may contact Help line No: 080-25501227/25501216, email [email protected].

 3) Tenders must be accompanied by security of the amount specified in the tender document, drawn in favour of e-procurement Government of Karnataka. Earnest money deposit will have to be in any one of the forms as specified in the Tender document and shall have to be valid for 45 days beyond the validity of the tender.

 Commencement of Tender                                                 :    18.11.2013

Last date for submission of Tender                                   :    on or before 17.12.2013 AT 12.00 AM

Date of opening Tender                                                     :     19.12.2013 at 12.05 AM

4) Other details can be seen in the tender document.

Further details may be obtained from KMF website. www.kmfnandini.coop And eProcurement website: https://eproc.karnataka.gov.in/

For KARNATAKA MILK FEDERATION LTD,

Sd/-

Addl. Director (Purchase).

Tender For Supply Of Consumables dtd 15.11.12

KARNATAKA COOPERATIVE  MILK  PRODUCERS’  FEDERATION  LIMITED

KMF COMPLEX  : DR MH MARIGOWDA ROAD :  BANGALORE – 560029

Telephones : 25536567 / 26096822    Fax : 25536105  Email : [email protected]

TENDER   FOR   SUPPLY    OF  CONSUMABLES  ON

E-PROCUREMENT PORTAL

Section 1. Invitation for Tenders (IFT)

IFT NO. KMF/PUR/NMP/E-Procurement/Tender-37/2012                     Date:15-11-2012

1)  The Karnataka Milk Federation, Bangalore invites tenders from eligible tenderers for the  supply of the goods listed below:

Sl.No.

Description

Quantity

1

Sugar S 30 grade

50  MTs.

2

Cashew Nut   (Splits)

4000  kg.

3

Badam Nuts(American California variety)

2500  kg.

4

Cardamom (8 MM Bold green fruit variety)

200  kg.

5

Kesari (1st pick 1st grade quality)

01  kg.

6

Bengal gram(999 Lakhan Brand Indore

or equivalent )

8000  kg.

7

Chironji seeds

20  kg.

8

Pista seeds

60  kg.

 2)    The tenderers may submit tenders for any or all of the item/goods given above.  Tenderers are advised to note the qualification criteria specified in Section VII to qualify for award of the contract.

3) Tender documents may be downloaded from e-procurement website https://eproc.karnataka.gov.in/.  Interested tenderers may obtain further information at the same address. The KMF will not be held responsible for the website problems if any, last date for submission or non-receipt of the same.

4)    Tenders must be accompanied by security of the amount specified in the tender document, drawn in favour of  e-procurement Government of  Karnataka.  Earnest money deposit will have to be in any one of the forms as specified in the Tender document and shall have to be valid for 45 days beyond the validity of the tender.

Date of commencement of Tender     : 19-11-2012

Last date for submission                  : on or before 05-12-2012  at 12.00  hours

Date of opening of  Tender                : on  07-12-2012  at 12.10  hours

5)    Other details can be seen in the tender documents.

                                                                                 For KARNATAKA MILK FEDERATION

                                                                                           JT.DIRECTOR(MATERIALS)

 

Pages

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

ದೂರವಾಣಿ

080-260 96800

ಸಹಾಯವಾಣಿ:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗು ಇತರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ)

ನಂದಿನಿ ನೆರವು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (24*7):

080-66660000

ಫಾಕ್ಸ್:: 080-255 36105