1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ

NANDINI invites export inquiries

"Nandini" has, over the years, grown to have now become the 2nd largest brand in the co-operative dairy industry in India and the undisputed leader in the South India. Karnataka Milk Federation (KMF) and the milk Unions affiliated to it are handling, on an average, over 5.2 million kgs. of milk PER DAY. A very wide range of milk products- of short and long life- are made in well equipped hygienic manufacturing facilities (ISO certified/HACCP compliant) managed by highly qualified and experienced professionals and skilled workmen.

Within the framework of the export policy laid down by Government of India from time to time, KMF has resolved to undertake export of its products after the completion of all the required export formalities. KMF is planning to export the following products, they are.

  • Butter (Salted and Unsalted).
  • Ghee (Clarified Butter).
  • UHT Milk in Tetrapak containers.
  • Ethnic Indian Sweets with long Shelf-life in frozen format.
  • Milk Powders.

Information in respect of product specifications, pack sizes, wholesale pack configuration details, dimensions of shippers, shelf life marking details etc will be conveyed to the prospective importers against specific request.

KMF invites proposals directly from importers from different countries, who may convey the following details to us:

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

ದೂರವಾಣಿ

080-260 96800

ಸಹಾಯವಾಣಿ:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗು ಇತರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ)

ನಂದಿನಿ ನೆರವು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (24*7):

080-66660000

ಫಾಕ್ಸ್:: 080-255 36105