1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM
Except on Second Saturday,Sunday & GOVT.Holidays
Products - Inner Banner

Curds & other fermented products

Nandini Yoghurt

Nandini Mango Lassi

Real Thick Curd

Nandini Real Thick Curd

Nandini Curd

Nandini Butter Milk

Sweet Lassi

Nandini Sweet Lassi

Nandini Shrikhand Elaichi Flavored

Nandini Shrikhand Mango Flavored

Nandini curds-Andhar Pradesh and Telangana States

Nandini Curd- Tamil Nadu state

Nandini Curd- Maharashtra State

Nandini Buttermilk

Address

Karnataka Co-operative Milk Producers’ Federation Ltd.
KMF Complex, P.B. No.2915, D.R.College Post, Dr.M.H.Marigowda Road, BANGALORE - 560 029. Karnataka.

ದೂರವಾಣಿ

080-260 96800

ಸಹಾಯವಾಣಿ:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗು ಇತರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ)

ನಂದಿನಿ ನೆರವು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (24*7):

080-66660000

ಫಾಕ್ಸ್:: 080-255 36105