1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ
7899683696

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

TENDER NOTIFICATION
30
ನವೆಂಬರ್ 2021

IFT No.KMF/CFRM-401/2020-21

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
08
ಜೂನ್ 2021

IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 5455 /2020-21 

Download PDF
TENDER NOTIFICATION (Purchase, KMF)
19
ಏಪ್ರಿಲ್ 2021

IFT No.KMF/CFRM-419/MMCF/2020-21            

 

Supply of Mineral Salts Magnesium Oxide, Zinc Sulphate, Cobalt Sulphate, Copper Glycinate, Zinc Glycinate, Copper Sulphate, Chromium Chelate, Sodium Thio Sulphate, Lacto Venilla Coconut Flavour, Sucram, Manganese sulphate, Ferrous Sulphate and Potassium Iodide                                    

Download PDF
ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ (ಕೆ ಎಂ ಎಫ್, ಖರೀದಿ)
19
ಏಪ್ರಿಲ್ 2021

IFT No.KMF/CFRM-419/MMCF/2020-21

Download PDF
SHORT TERM TENDER NOTIFICATION - HAMUL
19
ಏಪ್ರಿಲ್ 2021

IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 385/ 2021- 22

 

 

Download PDF
SHORT TERM TENDER NOTIFICATION - KMF
17
ಏಪ್ರಿಲ್ 2021

IFT NO.  KMF/PUR/Tender-287/2020-21/Call-3   

Providing MBA/BBM qualified and technically qualified Graphic Designer man power on contract basis to KMF for a period of Two years.

 

Download PDF
HAMUL |E-TENDER (IFT), TECHNICAL CUM COMMERCIAL TENDER
12
ಏಪ್ರಿಲ್ 2021

 IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 269/2021-22  

 

 

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
26
ಮಾರ್ಚ್ 2021

IFT No.KMF/CFRM-416/2020-21     

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
26
ಮಾರ್ಚ್ 2021

IFT No.KMF/CFRM-416/2020-21     

Download PDF
TENDER NOTIFICATION KMF (PURCHASE)
26
ಮಾರ್ಚ್ 2021

IFT NO. KMF/PUR/TENDER-287/2020-21/CALL-2

Providing MBA/BBM qualified and technically qualified Graphic Designer man power on contract basis to KMF for a period of Two years.

 

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
26
ಮಾರ್ಚ್ 2021

IFT NO. KMF/PUR/Tender-287/2020-21/Call-2

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
22
ಮಾರ್ಚ್ 2021

NO.KMF/CFP-H/STORES/RAW MATERIAL/2020-21

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
19
ಮಾರ್ಚ್ 2021

1 KMF/TCMU/PUR/2020-21/ IND8943/DT:17.03.2021

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
12
ಮಾರ್ಚ್ 2021

IFT NO.: KMF/PUR/Tender- 292/2020-21

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
10
ಮಾರ್ಚ್ 2021

IFT No.KMF/CFRM-409/2020-21

Download PDF

Pages

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

ದೂರವಾಣಿ

080-260 96800

ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:

1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM

(ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080-255 36105