1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

Tender Notification for supply of following Raw Materials At CFPs
05
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023

IFT No.KMF/CFRM-549-B/2023-24

Download PDF
Tender Notification For The Supply Of Raw Materials
02
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023

IFT No.KMF/CFRM-550/2023-24

Download PDF
tender notification from KMF unit Mother dairy calls for transmission services through E-procurement portal.
01
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023

KMF/PURCHASE/TENDER-549/2023-24.

KMF/PURCHASE/TENDER-484-CALL-2/2023-24

Download PDF
Tender Notification For Two Cover System(Technical And Financial Bid) at TUMUL
01
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023

KMF/2020-24/SE0537

Download PDF
Tender Notification For The Supply Of Raw Materials
25
ಆಗಸ್ಟ್ 2023

IFT No.KMF/CFRM-549-A/2023-24

Download PDF
Tender Notification For The Supply Of Raw Materials
25
ಆಗಸ್ಟ್ 2023

IFT No. KMF/CFRM-551/2023-2

Download PDF
Tender Notification for supply of milk through refrigerated Vehicles for a period of 30 days as mentioned below.
25
ಆಗಸ್ಟ್ 2023

IFT No. KMF/PUR/RAW CHILLED MILK/2023-24

Download PDF
Hassan Co -operative Milk Producers’ Societies Union Limited (HCMPSUL) invites e-Procurement tender from the Interested & Eligible Manufacturers/Authorized Distributor for the supply of the items through e-Procurement portal
23
ಆಗಸ್ಟ್ 2023

 IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 2623  /2023-24                              

Download PDF
S.T.Tender Notification for the Supply of Various Packing Materials Ad
18
ಆಗಸ್ಟ್ 2023

IFT: NO. KMF/PUR/T-568/2023-24/9.8.2022

Download PDF
Supply for various packing materials, consumables, advertising materials, and other items
18
ಆಗಸ್ಟ್ 2023

KMF/PUR/T-568/2023-24/9.8.2023

Download PDF
The Karnataka Milk Federation, Bangalore invites tenders from eligible tenderers for supply of the goods & services
18
ಆಗಸ್ಟ್ 2023

 KMF/PUR/ T-568/2023-24/09.08.2023

Download PDF
Expression of Interest from Interested Firms / manufacturers / suppliers / consultants to implement Project of Pouch Film Plant.
17
ಆಗಸ್ಟ್ 2023
Download PDF
Expression of Interest from Interested Firms / manufacturers / suppliers / consultants to implement Projects of Chocolate, Aqua Mineral Water & Nutraceuticals
16
ಆಗಸ್ಟ್ 2023
Download PDF
Tender Notification For Provoiding Pest Control Service
16
ಆಗಸ್ಟ್ 2023

IFT:NO. KMF/PUR/Tender-565 /2023-24                                             

Download PDF
Tender Notification For the supply of the following items One Year Supply basis through e-Procurement portal(HAMUL)
16
ಆಗಸ್ಟ್ 2023

IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 2518 /2023- 24

Download PDF

Pages

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

ದೂರವಾಣಿ

080-260 96800

ಸಹಾಯವಾಣಿ:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗು ಇತರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ)

ನಂದಿನಿ ನೆರವು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (24*7):

080-66660000

ಫಾಕ್ಸ್:: 080-255 36105