1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

Tender notification for cover system(Technical & Financial bid) at TUMUL
23
ಜೂನ್ 2023

KMF/2023-24/SE0036

Download PDF
Tender notification for cover system at TUMUL
23
ಜೂನ್ 2023
Download PDF
DHAMUL SECURITY TENDER NOTIFICATION
21
ಜೂನ್ 2023

KMF/2023-24/SE0063

Download PDF
Tender Notification for Supply of Various Goods
19
ಜೂನ್ 2023

IFT NO.: KMF/PUR/Tender-542/2023-24 

Download PDF
Tender Notification for Supply of CFP Raw Materials
19
ಜೂನ್ 2023

IFT No.KMF/CFRM-541/2023-24

Download PDF
Tender for supply of Raw Materials (Cattle Feed Plant Requirements)
14
ಜೂನ್ 2023

IFT No.KMF/CFRM-545/2023-24

Download PDF
Tender Notification Group Mediclaim insurance
09
ಜೂನ್ 2023

IFT NO. KMF/PUR/Tender-537/2023-24

Download PDF
Tender for supply of Technical Grade Urea
09
ಜೂನ್ 2023

IFT No:KMF/CFRM-543/2023-24

Download PDF
Supply of Various Advertising Materials for Mother Dairy KMF/PUR/ T-536/2023-24
30
ಮೇ 2023

Supply of Various Advertising Materials for Mother Dairy 

KMF/PUR/ T-536/2023-24

 

 

Download PDF
Providing automation support service for Nandini Hi-tech Mega Powder Plant, Ramnagara
25
ಮೇ 2023

KMF/PUR/ T-534/ 2023 -24

Download PDF
Tender Notification (540)
23
ಮೇ 2023

 IFT No. KMF/CFRM-537/2023-24      

Download PDF
Tender Notification (540)
23
ಮೇ 2023

 IFT No. KMF/CFRM-537/2023-24      

Download PDF
TENDER NOTIFICATION for Packing Materials / Consumables & Sludge Transportation
22
ಮೇ 2023

TENDER NOTIFICATION for Packing Materials / Consumables & Sludge Transportation

 

KMF/PUR/ T-535/2023-24

Download PDF
Tender Notification (539)
19
ಮೇ 2023

IFT No.KMF/CFRM-539/2023-24

Download PDF
Tender Notification (539)
19
ಮೇ 2023

IFT No.KMF/CFRM-539/2023-24

Download PDF

Pages

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

ದೂರವಾಣಿ

080-260 96800

ಸಹಾಯವಾಣಿ:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗು ಇತರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ)

ನಂದಿನಿ ನೆರವು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (24*7):

080-66660000

ಫಾಕ್ಸ್:: 080-255 36105