1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

The Karnataka Milk Federation, invites Tenders from eligible Tenderers for supply of Raw Materials
17
ಜುಲೈ 2023

 IFT No.KMF/CFRM-548/2023-24

Download PDF
The Karnataka Milk Federation Ltd., Bangalore invites tenders from eligible tenderers for providing services for the items
17
ಜುಲೈ 2023

IFT NO. KMF/PUR/Tender-553/2023-24

Download PDF
The Karnataka Milk Federation, invites Tenders from eligible Tenderers for supply of Raw Materials
17
ಜುಲೈ 2023

IFT No.KMF/CFRM-547/2023-24

                                

Download PDF
Tender Notification For Expression Of Interest for Nandini Shopee's renovation
15
ಜುಲೈ 2023

KMF/MKTG/EOI/Architect Services/ 02117/2023-24

Download PDF
Karnataka Milk Federation Ltd; Bangalore invites tenders from the eligible contractors/ suppliers / manufacturers through E-procurement
14
ಜುಲೈ 2023

IFT No: KMF/ENGG/GUMUL/100CUM_ETP_REVAMPING/2023-24

Download PDF
The Karnataka Milk Federation invites Tenders from eligible Tenderers for supply of Raw Material Molasses (Grade -A)
11
ಜುಲೈ 2023

IFT No. KMF/CFRM-546/2023-24

Download PDF
The Karnataka Milk Federation, Bangalore invites tenders from eligible tenderers for the supply of the item(s)/ goods
05
ಜುಲೈ 2023

IFT NO. KMF/PUR/Tender-551/2023-24

Download PDF
Tender Notification for Supply of 13 Nos of Raw Materials B/w Press Ad
05
ಜುಲೈ 2023

IFT No.KMF/CFRM-544/2023-24/5.7.2023

Download PDF
Karnataka Milk Federation invites tender application from eligible Tenderers for supply of Raw Materials
05
ಜುಲೈ 2023

IFTNO.KMF/CFRM-544/2023-2024

Download PDF
Hassan Co-operative Milk Producers’ Societies Union Limited (HCMPSUL) invites e-Procurement tender from the Interested & Eligible Manufacturers/Authorized dealers for the supply Of Items on Two Time Supply basis through e-Procurement portal
05
ಜುಲೈ 2023

IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 1767 /2023-24

Download PDF
The Karnataka Milk Federation, Bangalore invites tenders from eligible reputed Man power service provider for providing service
05
ಜುಲೈ 2023

1.KMF/PUR/Tender-544/2023-24

2. KMF/PUR/Tender-545/2023-24

3. KMF/PUR/Tender-546/2023-24

Download PDF
Bangalore invites tenders from eligible tenderers for Supply of Biomass fuel - Briquettes to KMF Plants
03
ಜುಲೈ 2023

IFT NO.: KMF/PUR//Tender-552/2023-24                    

Download PDF
Tender Notification For Supply Of Various Packing Materials / Consumables to BICP.Ballary
28
ಜೂನ್ 2023

KMF/PUR/T-548/2023-24

Download PDF
Tender notification for insuring 15000 numbers of cross breed heifers/cows/she buffaloes
26
ಜೂನ್ 2023

IFT NO.KMF/2023-24/SE0083

Download PDF
Tender Notification for automation Support Service at Ramanagara Mega Powder Plant
23
ಜೂನ್ 2023

KMF/PURCHASE/TENDER/-534/2023-24/CALL-2

Download PDF

Pages

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

ದೂರವಾಣಿ

080-260 96800

ಸಹಾಯವಾಣಿ:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗು ಇತರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ)

ನಂದಿನಿ ನೆರವು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (24*7):

080-66660000

ಫಾಕ್ಸ್:: 080-255 36105