1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

Tender Notification for the supply of the following items on 06 Months Supply basis through Karnataka Public Procurement Portal.AT HAMUL
14
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023

IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC/ 4778/2023- 24                                  

Download PDF
Karnataka Milk Federation Ltd.; Bengaluru invites tender from eligible CPCB authorized post consumers plastic waste recyclers.
13
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023

IFTNo.:KMF/ENGG/PIBOs_EPR_PWM/2023-24

Download PDF
Tender Notification for supply of raw materials at NMP.
12
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023

IFT; NO.KMF/PUR/TENDER-600/2023-24

Download PDF
VEHICLE TENDER NOTIFICATION FROM DHARWAD
08
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023

IFT NO.KMF/2023-24/SE1076 TO SE1133

Download PDF
Tender Notification for supply of Maize - 1000 MT to Shikaripura Cattle feed Plant, Unit of KMF.
06
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023

IFT No.KMF/PUR/CFRM-569/2023-24

Download PDF
Tender Notification for supply of following Raw Materials as stipulated.
06
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023

IFT No.KMF/PUR/CFRM-570/2023-24

Download PDF
The Karnataka Milk Federation, invites Tenders from eligible Tenderers for supply of Cattle feed Raw Materials
04
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023

 IFT No.KMF/PUR/CFRM-568/2023-24

Download PDF
Tender Notification for the supply of the following items At HAMUL.
23
ನವೆಂಬರ್ 2023

IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 4375 /2023-24              

Download PDF
Tender Notification For Financial and technical bid of Hostel Kitchen at BEMUL
22
ನವೆಂಬರ್ 2023

IFT NO : KMF/ENG/BEMUL/CALL2/2023-24

Download PDF
Tender Notification for providing transportation service. KMF Bangalore
22
ನವೆಂಬರ್ 2023

IFT:NO. KMF/PUR/e-Proc./Tender-586/2023-24   

Download PDF
Tender Notification
22
ನವೆಂಬರ್ 2023

IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC/ 4374 /2023- 24                                  

Download PDF
Tender Notification For supply of following Raw Materials.
21
ನವೆಂಬರ್ 2023

IFT No.KMF/PUR/CFRM-567/2023-24

Download PDF
Tender Notification
20
ನವೆಂಬರ್ 2023

IFT No.KMF/PUR/CFRM-566/2023-24

Download PDF
Tender Notification
20
ನವೆಂಬರ್ 2023

IFT No.KMF/PUR/CFRM-566/2023-24

Download PDF
Tender Notification for Provoiding pest control service at DHAMUL
16
ನವೆಂಬರ್ 2023

IFT NO:KMF/2023-24/SE0996

Download PDF

Pages

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

ದೂರವಾಣಿ

080-260 96800

ಸಹಾಯವಾಣಿ:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗು ಇತರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ)

ನಂದಿನಿ ನೆರವು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (24*7):

080-66660000

ಫಾಕ್ಸ್:: 080-255 36105