1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

Tender Notification for eligible ETP Turnkey contractors. TUMUL
30
ಜನವರಿ 2024

IFT No: KMF/ENGG/TUMUL_MEGA_DAIRY/ETP_WORKS/2023-24

Download PDF
Tender Notification for the supply of the items.
25
ಜನವರಿ 2024
Download PDF
Tender Notification for the supply of the item(s)/ goods.
25
ಜನವರಿ 2024

IFT NO. KMF/PUR/Tender-614/2023-24

Download PDF
Tender Notification for ETP Turnkey contractors
25
ಜನವರಿ 2024
Download PDF
Tender Notification for supply of the Raw Material.
24
ಜನವರಿ 2024

IFT No.KMF/PUR/CFRM-576/2023-24

Download PDF
Karnataka Milk Federation Ltd; Bengaluru invites tenders from the eligible ETP Turnkey contractors/ suppliers / manufacturers & any other eligible companies
24
ಜನವರಿ 2024

IFT NO. KMF/ENGG/HAVEMUL_MEGE_DAIRY/ETP_ WORKS_CALL2/2023-24  

Download PDF
Tender Notification for supply of the following Goods at DHAMUL.
19
ಜನವರಿ 2024

IFT NO.KMF/2023-24/IND0503/CALL-2

Download PDF
Tumkur Co-operative Milk Producer Societies Union Ltd., invites KPPP Portal tenders two cover system(Technical and Financial bid) from eligible tenderers.
16
ಜನವರಿ 2024

KMF/2023-24/IND0543, KMF/2023-24/IND0544, KMF/2023-24/IND0545, KMF/2023-24/IND0546, KMF/2023-24/IND0547, KMF/2023-24/IND0548

Download PDF
Tender Notification for supply of the following Raw Materials.
09
ಜನವರಿ 2024

IFT No.KMF/PUR/CFRM-574A/2023-24

Download PDF
Tender Notification for supply of the following raw materials.
09
ಜನವರಿ 2024

IFT No.KMF/PUR/CFRM-575/2023-24        

Download PDF
EXPRESSION OF INTEREST
08
ಜನವರಿ 2024

No.: KMF/MKTG/EOI/Nandini Cattle Feed/ 2023

Download PDF
Tender Notification for provoiding pest control service at Nandini Hi-Tech Product Plant., Channarayapatna, Hassan.
06
ಜನವರಿ 2024

IFT NO.: KMF/PUR/Tender-582/2023-24 

Download PDF
Tender Notification For the ETP Turnkey AT HAVEMUL.
29
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023

IFT NO : KMF/ENGG/HAVEMUL_MEGA_DAIRY/ETP_WORKS/2023-24

Download PDF
Tender Notification for Supply of the Goods AT DHAMUL.
27
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023

IFT NO.KMF/2023-24/IND0503

Download PDF
The Karnataka Milk Federation, invites Tenders from eligible Tenderers for supply Cattle feed Raw Materials
22
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023

IFT No.KMF/PUR/CFRM-573/2023-24

Download PDF

Pages

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

ದೂರವಾಣಿ

080-260 96800

ಸಹಾಯವಾಣಿ:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗು ಇತರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ)

ನಂದಿನಿ ನೆರವು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (24*7):

080-66660000

ಫಾಕ್ಸ್:: 080-255 36105